• تلقیح:

ثبت عملیات تلقیح انفرادی:

پس از باز کردن برنامه اصلی( نرم افزار مدیریت گله مدیران) به قسمت دام­ها و عملیات رفته و بعد از انتخاب دام بر روی آیکن دام پزشکی و تولیدمثل کلیک کرده و تلقیح را انتخاب نمایید.

اگر قصد ثبت تلقیح جدید دارید دکمه جدید را فشار دهید تا صفحه­ ای به شکل زیر نمایان شود.

اگر تلقیح به صورت مصنوعی انجام گرفته باشد هنگام پر کردن شماره اسپرم تلقیح شده امکان ثبت شماره اسپرم به صورت دستی وجود دارد اما با کلید کردن بر روی فلش (‌در تصویر قبل زیر فلش خط قرمز کشیده شده) امکان رفتن به انبار اسپرم و انتخاب کردن از انبار فراهم می شود که در این صورت با دقت بالاتری امکان ثبت اطلاعات فراهم می­شود.

 

با کلیک بر روی دکمه اصلاح در نرم افزار مدیریت گله مدیران، امکان اصلاح تلقیح­ ها در آخرین شیرواری فراهم می­شود همچنین با انتخاب اصلاح آخرین تلقیح، آخرین تلقیح ثبت شده باز و امکان اصلاح را فراهم می­آورد. اگر آخرین تلقیح ثبت شده اشتباه باشد امکان حذف آخرین تلقیح ثبت شده وجود دارد. بعد از فشار دادن دکمه حذف آخرین تلقیح از شما سوال پرسیده می شود و پس از اطمینان آخرین تلقیح حذف می گردد.

 

اگر قصد تغییر تلقیح منجر به آبستنی در شیرواری آخر را دارید با انتخاب اصلاح تلقیح منجر به آبستی صفحه ای باز می­شود که تمامی تلقیح­ های شکم آخر در آن لیست شده و با فشار دادن آیکن منجر به آبستی از شما جهت این تغییر سوال پرسیده و پس از تایید شما اطلاعات جدید را ثبت و با انتخاب گذینه قبول یا انصراف اطلاعات این دام ثبت نهایی می­شود.

 

 

 

ثبت عملیات جمعی تلقیح:

 جهت ثبت اطلاعات جمعی دام ها در قسمت دام و عملیات، عملیات جمعی را انتخاب نمایید.

 

 

در قسمت عملیات جمعی در ابتدا دام­های که به صورت جمعی می­خواهید ثبت عملیات کنید لیست نمایید. چنانچه از قبل لیستی وجود داشته، گزینه لیست جدید را زده تا قسمت سمت چپ که مشخصات دام ها وجود دارد پاک شود سپس در قسمت مشخص شده براساس بدن، ثبت، فلزی و یا پلاستیکی دام­ها را انتخاب کنید.

 

 

بعد از لیست کردن دام­ها با انتخاب عملیات جمعی در قسمت بالا و سمت راست وارد فضای به شکل زیر می­شوید.

 

 

بعد از انتخاب آیکن تلقیح، صفحه ­ای به شکل زیر نمایان می­شود که با پر کردن اطلاعات تلقیح هر دام و انتخاب گزینه قبول به صورت اتوماتیک بسته شده و برای دام بعدی باز می شود.

 

 

 • بانک و انبار اسپرم:

لیست اسپرم:

هنگام انتخاب آیکن لیست اسپرم­ها صفحه ­ای باز می­شود که لیست همه اسپرم­های موجود در بانک اسپرم باز می­شود.

 

 

با باز شدن لیست اسپرم­ها امکان جستجوی اسپرم براساس نام اسپرم، کد اسپرم، شماره ثبت داخلی و خارجی وجود دارد علاوه بر این امکان اصلاح، اضافه کردن و حذف اسپرم به صورت دستی وجود دارد.

 

اگر قصد آپدیت کردن اینترنتی و یا اضافه کردن تعداد زیادی اسپرم از کامپیوتر خود به بانک اسپرم برنامه مدیران را دارید با کلیک بر روی اطلاعات جدید صفحه ­ای باز  و این امکان برای شما فراهم می­گردد.

 

انبار:

اگر تصمیم به ورود اسپرم جدید به انبار شرکت خود را دارید پس از وارد کردن اسپرم به لیست اسپرم­ها همانطور که در شکل زیر می­ بینید ابتدا تیک فقط اسپرم­های موجود را برداشته و پس از جستجوی اسپرم مورد نظر، ورود به انبار را می ­زنید تا فرم ثبت اطلاعات ورودی باز و اسپرم در انبار اسپرم ثبت شود.

اگر به هر دلیلی تصمیم به خروج اسپرم موجود را دارید پس از زدن روی آیکن خروج از انبار، امکان خروج اسپرم مورد نظر از انبار برای شما فراهم می­شود.

 

 

 • زایش:

ثبت زایش بصورت انفرادی:

پس از باز کردن برنامه اصلی به قسمت دام­ها و عملیات رفته و بعد از انتخاب دام بر روی آیکن دام پزشکی و تولیدمثل کلید کرده و زایش را انتخاب نمایید.

 

 

در صورتی که وضعیت زایش به صورت سقط نباشد لازم است اطلاعات گوساله نیز ثبت شود که بعد از تائید زایش فرم ثبت گوساله به صورت اتوماتیک باز می­شود.

 

 

بعد از ثبت کلیه اطلاعات گوساله­ ها به صورت اتوماتیک صفحه ثبت وضعیت جفت باز می­شود که در صورت تمایل امکان ثبت وجود دارد. اگر به هر دلیلی موقع ثبت زایش، وضعیت جفت روشن نیست انصراف را زده و بعد از مشخص شدن با کلیک بر روی خروج جفت امکان ثبت جفت ماندگی و یا خروج جفت وجود دارد.

 

 

ثبت عملیات جمعی زایش:

 جهت ثبت اطلاعات زایش بصورت جمعی در قسمت دام و عملیات رفته و عملیات جمعی را انتخاب نمائید. همانطور که قبلا گفته شد در ابتدا دام­های که به صورت جمعی می­خواهید ثبت عملیات کنید لیست نمایید. چنانچه از قبل لیستی وجود داشته گذینه لیست جدید را زده تا لیست موجود پاک شود سپس در قسمت مشخص شده براساس هر کدام از موارد بدن، ثبت، فلزی و یا گوش پلاستیکی دام­ها را وارد و بعد از آن در قسمت عملیات جمعی رفته و آیکن زایش را انتخاب و به ترتیب اطلاعات زایش، گوساله و وضعیت جفت به ترتیب برای دام­های لیست شده باز می شود.

 

 

 • خشکی:

ثبت خشکی:

برای ثبت خشکی همانند موارد قبل بر روی آیکن دام پزشکی و تولیدمثل کلیک کرده و خشکی را انتخاب نمائید. در این بخش امکان ثبت خشکی یا اصلاح خشکی وجود دارد، همچنین اگر هنگام ثبت خشکی تاریخ خاتمه را خالی گذاشتین این امکان وجود دارد که پایان خشکی را به صورت مجزا ثبت کرد. برای انجام این کار می­توان روی آیکن پایان خشکی  زده و تاریخ پایان خشکی را ثبت نمود. در صورتی که به صورت جمعی ثبت خشکی را می­خواهید انجام دهید مانند ثبت اطلاعات جمعی که در بخش زایش و تلقیح توضیح داده شد می­توانید عمل نمائید.

   

 

 • واکسن:

ثبت واکسن به صورت انفرادی:

برای ثبت واکسن همانند موارد قبل بر روی آیکن دام پزشکی و تولیدمثل کلیک کرده و واکسن را انتخاب نمائید.

 

 

ثبت واکسن به صورت جمعی:

در صورتی که تعداد زیادی دام را میخواهیند ثبت اطلاعات کنید سه راه وجود دارد:

 • عملیات سریع:

این بخش هنگامی که تعداد زیادی دام یک نوع واکسن در یک تاریخ با یک مامور واکسن دارند امکان پذیر هست.

بدین منظور به بخش عملیات جمعی رفته و پس از لیست کردن دام ها وارد قسمت عملیات سریع شده و اطلاعات را یک بار وارد کرده و دکمه قبول را بزنید.

 

 

 • عملیات جمعی:

 

این بخش مانند عملیات جمعی برای تلقیح است که به صورت کامل در بخش های بالا توضیح داده شده است.

 

 • عملیات ورود اطلاعات دسته ای:

اگر فایل اکسل شده واکسن دام ها را دارید امکان ثبت در این قسمت فراهم می شود. بدین منظور در صفحه اصلی ورود اطلاعات دسته ای را انتخاب کنید.

لازم به ذکر است فایل اکسل باید مطابق با نمونه فایل استاندارد برنامه که در قسمت پوشه برنامه ها موجود هست، باید پر شده باشد.

 

 

 • سم چینی:

ثبت سم چینی به صورت انفرادی:

برای ثبت سم چینی بعد از وارد شدن در بخش دام ها و عملیات بر روی قسمت دیگر عملیات کلیک کرده و سم چینی را انتخاب نمائید.

 

 

ثبت سم چینی به صورت جمعی:

در صورتی که تعداد زیادی دام را میخواهید ثبت اطلاعات کنید سه راه وجود دارد:

عملیات سریع:

هنگامی که تعداد زیادی دام یک نوع ثبت اطلاعات دارند نیازی نیست زمان زیادی صرف کرد و تک تک اطلاعات سم چینی دام ها را وارد کرد بدین منظور از بخش عملیات جمعی رفته و بعد از لیست کردن دام ها به در قسمت عملیات سریع با کلیک بر روی شروع و تایید ثبت، تنها کافی است اطلاعات را یک بار وارد کرده و دکمه قبول را بزنید.

 

 

عملیات جمعی:

 

این بخش مانند عملیات جمعی برای تلقیح است که به صورت کامل در بخش های بالا توضیح داده شده است.

 

عملیات ورود اطلاعات دسته ای:

اگر فایل اکسل شده سم چینی دام ها که مطابق با نمونه اکسل سم چینی برنامه مدیران هست را دارید امکان ثبت در این قسمت فراهم می شود. بدین منظور در صفحه اصلی ورود اطلاعات دسته ای را انتخاب کنید. بعد از انتخاب سم چینی اجرای برنامه را بزنید و بعد از انتخاب فایل جواب، قبول را بزنید و با انتخاب آیکون انتقال فایل، اطلاعات را وارد برنامه کرده و بعد از آن کلیک اشکال یابی و ذخیره اطلاعات را زده تا اطلاعات به درستی ذخیره شود.

 

 

 

 • دارو و درمان:

انبار دارو:

برای ورود  به انبار ابتدا لازم است دارو تعریف شده باشد بدین منظور بعد از وارد شدن به بخش انبار دارو، در صورت نبود داروی مورد نظر ابتدا باید آن را وارد نمود بنابراین آیکن داروی جدید را انتخاب کرده و اطلاعات دارو را وارد نمائید.

 

 

پس از وارد کردن داروی جدید در صورت موجود بودن در شرکت، باید دارو در انبار با جزئیات موجودی ثبت شود. بدین منظور یک بار بر روی داروی مورد نظر کلیک کرده سپس آیکون ورود انبار را بزنید و اطلاعات را ثبت کنید.

 

درمان و تولیدمثل:

 در صورت ثبت درمان برای دام به صورت انفرادی در بخش دام و عملیات، قسمت دام پزشکی و تولیدمثل را انتخاب و پس از آن درمان و تولیدمثل را باز کنید. براساس نوع ویزیتی که دام شده می توان قسمت درمانی و یا تولیدمثلی را انتخاب نمائید.

 

 

اگر براساس ویزیت پزشكي، دام دارویی مصرف می­کند در همین قسمت قابل ثبت است. بدین منظور روی آیکن دارو زده تا صفحه داروهای مصرفی باز شود پس از آن آیکن جدید را زده و اطلاعات را ثبت می کنید. هنگام انتخاب نام دارو با کلیک روی فلش واقع در کادر این امکان فراهم می شود تا به انبار داروهای که در قسمت قبل توضیح داده شد رجوع داده شده و دارو را انتخاب نمائید.

در صورتی که لازم است در روزهای بعد نیز داروی تجویز شده تکرار شود تیک مربوط را زده و موارد مربوط با دوره تکرار دارو را وارد و در آخر دکمه قبول را بزنید.

 

 

در صورتی که بعد از ثبت دارو نیاز است داروی تجویز شده تکرار شود می توانید با یک کلیک روی داروی تجویز شده آیکون تکرار تجویز دارو را زده و سپس تعداد روز تکرار و سپس فاصله مصرف را می توانید وارد نمود.

 

 

دارو بدون ویزیت:

چنانچه دام دارویی بدون تجویز دکتر استفاده کرده لازم است اطلاعات مربوط به مصرف دارو در این قسمت ثبت شود.

 

 

کلیه عملیات مربوط به ویزیت تولیدمثلی، ویزیت درمانی، پایان درمان و تجویز دارو را نیز می­توان به صورت جمعی وارد نمود. بدین منظور به قسمت عملیات جمعی که در قسمت دام­ها و عملیات هست، رفته و بعد از لیست کردن دام­ها در قسمت انتخاب دام روی قسمت عملیات جمعی رفته و با کلیک بر روی هر کدام از موارد فوق می­توان اطلاعات را  ثبت نمود.

 

 • فحلی:

ثبت فحلی بدون تلقیح به صورت انفرادی:

اگر دامی علائم فحلی را نشان داده ولی به هر دلیلی تلقیحی برای آن ثبت نشده می توان در قسمت دامپزشکی و تولیدمثل اطلاعات را ثبت نمود.

 

 

ثبت فحلی بدون تلقیح به صورت جمعی:

اگر تعدادی دام علائم فحلی را نشان داده ولی به هر دلیلی تلقیحی برای آنها ثبت نخواهد شد می توان در قسمت عملیات جمعی اطلاعات را وارد کرد.

 

 

ثبت فحلی با تلقیح به صورت انفرادی:

اگر دامی فحلی را نشان داده که منجر به تلقیح دام شده هنگام ثبت تلقیح در قسمت دامپزشکی و تولیدمثل فحلی نیز ثبت می شود.

 

 

برای ثبت اطلاعات به صورت جمعی مانند سایر مواردی که درباره عملیات جمعی توضیح داده شد می توان اطلاعات را ثبت نمود.

 

 

 • مشخصات دام:

دام جدید:

در صورتی که دامی خریداری و وارد گله کرده و یا پس از زایش مادر، اطلاعات گوساله را ثبت نکردین با وارد شدن به بخش دام جدید در قسمت مشخصات، این امکان وجود دارد تا دامی که وارد گله شده ثبت نمود. در صورت خرید لازم است قسمت تاریخ ورود به گله پر شود.

 

 

در صورتی که مشخصات دام نیاز به ویرایش داشته باشد به قسمت مشخصات در بخش دام­ها و عملیات رفته و اطلاعات را ویرایش نمود.

برای حذف و آماده حذف کردن انفرادی:

برای این کار دو راه وجود دارد اولین راه با استفاده از آیکون آماده حذف و آیکون حذف دام در قسمت مشخصات است.

 

 

راه دوم با کلیک بر روی  دام صفحه ای باز شده و با رفتن روی تغییر وضعیت دام، دام را حذف و یا آماده حذف نمائید.

 

 

 

 • اندازه ­گیری:

اندازه گیری:

جهت ثبت هر گونه اطلاعاتی که قابل اندازه­ گیری باشد می­توان در قسمت دیگر عملیات آیکون اندازه گیری را انتخاب و اطلاعات را ثبت کرد.

 

 

 • بهاربند و جابجایی:

تعریف بهاربند:

در صورت تعریف برنامه و یا افزایش ظرفیت بهاربند و یا ثبت تغییراتی که در بهاربند انجام شده امکان پذیر است. برای انجام این مهم در صفحه اصلی برنامه مدیران تعریف بهربندها را انتخاب نمائید. در صورتی که تمایل به حذف بهاربند دارید ابتدا لازم است کلیه دام­های بهاربند را انتقال دهید.

 

جابجایی جمعی:

اطلاعات جابجایی به دو صورت قابل ثبت است. یکی از مسیرها عملیات جمعی که در قسمت دامها و عملیات وجود دارد.

 

 

مسیر دیگر برای جابجایی دام ها در صفحه اصلی در قسمت جابجایی دامها وجود دارد.

 

مرور بهاربند:

اگر تمایل دارین که وضعیت کلی گله را ارزیابی کنید کافی است به مرور گله که در صفحه اصلی برنامه هست کلیک کنید.

 

 ترکیب گله:

ترکیب گله:

این بخش برای محاسبه و مرور ترکیب گله می­باشد. اگر ترکیب گله جدید ثبت می­کنید بعد از زدن روی آیکون ترکیب گله امروز صفحه ای باز شده که بعد از زدن تاریخ و محاسبه، تمام پارامترهای مورد نیاز پر شده و بعد از زدن بر روی قبول اطلاعات ثبت می شود. (آشنایی با نرم افزار ترکیب گله مدیران)

 

 • شیر:

ثبت رکورد شیر:

جهت ثبت رکورد شیر برای یک دام در بخش دامها و عملیات رفته و بعد از جستجوی دام مورد نظر در قسمت شیر، رکورد یک دام را انتخاب کنید.

 

 

ثبت رکورد جمعی شیر:

امکان ثبت به صورت رکورد جمعی نیز وجود دارد. این آیکون در قسمت شیر وجود دارد که با کلیک بر روی آن صحفه باز شده و امکان ثبت رکورد شیر جمعی دام ها که به صورت اکسل در کامپیوتر ذخیره شده وجود دارد.

 

 

محاسبه استاندارد شیر:

بعد از ثبت خشکی امکان استاندارد کردن شیر 305 روز در شکم فعلی فراهم می شود که برای ثبت این مهم، هم از قسمت اطلاعات جمعی و هم از قسمت شیر، آیکون محاسبه استاندارد شیر وجود دارد.

کنترل رکورد شیر:

اگر تمایل به کنترل شیر استاندارد شده دارین با انتخاب آیکون  کنترل استاندارد شیر وارد فضای به شکل زیر شده و می توانید کلیه رکوردها در شکم مورد نیاز را بررسی نمائید.

 

 • پروتکل:

تعریف پروتکل:

اگر تزریقات پی در پی و یا روند خاصی برای تزریقات و مصرف دارو در گله وجود دارد به کمک این بخش این امکان فراهم می­شود. در این بخش بعد از تعریف اسم برای پروتکل و شرایطی که امکان دارد به وجود بیاید که باعث خروج دام از پروتکل می­شود را وارد و پس از آن می­توان مراحل پروتکل را ثبت نمود.

 

ارسال دام به پروتکل و حذف دام از پروتکل:

برای ارسال دام به پروتکل دو روش وجود دارد یا با کلیک بر روی دام این کار قابل انجام است و یا با رفتن به بخش عملیات جمعی این امکان را فراهم نمود.

جهت حذف دام از پروتکل در بخش عملیات جمعی این امکان وجود دارد.

 

دام در پروتکل:

برای مشاهده دام­های که در پروتکل وجود دارند با وارد شدن در بخش دام در پروتکل و انتخاب تاریخ مورد نظر دام­های که در روز مشخص شده در پروتکل­های مختلف هستن قابل مشاهده هستند. برای ثبت عملیات باید بر بر روی آیکون انجام عملیات پروتکل کلیک کرده تا عملیات ثبت نهایی شود. همچنین در این بخش با انتخاب حذف دام از لیست پروتکل و بعد از آن انتخاب دام، دام را از پروتکل خارج کرد. علاوبراین در این بخش امکان گزارش گیری برای این دام ها وجود دارد.


 • کارتیه:

اطلاعات انفرادی و جمعی ثبت کارتیه:

چنانچه برای تعدادی دام اطلاعات کارتیه ثبت می­کنید روال آن کاملا مانند ثبت عملیات جمعی تلقیح که در بالا کاملا شرح داده شده می­باشد. راه دیگر ثبت تک تک دام هاست ابتدا دام را انتخاب و بعد در بخش دیگر عملیات رفته و کارتیه را انتخاب نمایید.(آشنایی با نرم افزار کنترل ورم پستان دام مدیران)

 

 

 • اسکور حرکتی و بدنی و اسپرم پیشنهادی:

ثبت اسکور و اسپرم پیشنهادی به صورت انفرادی:

برای ثبت اسکور و یا اسپرم پیشنهادی بعد ار وارد شدن در بخش دام ها و عملیات بر روی قسمت دیگر عملیات کلیک کرده و براساس این که میخواهید اسکور بدنی، حرکتی و یا اسپرم پیشنهادی را ثبت نمائید ایکون مورد نظر را  انتخاب کنید.

 

 

ثبت به صورت جمعی:

در صورتی که تعداد زیادی دام را میخواهید ثبت اطلاعات کنید دو راه وجود دارد:

 

عملیات جمعی:

 

این بخش مانند عملیات جمعی برای تلقیح است که به صورت کامل در بخش های بالا توضیح داده شده است.

 

عملیات ورود اطلاعات دسته ای:

اگر فایل اکسل شده دام ها که مطابق با نمونه اکسل که در پوشه برنامه مدیران هست را دارید امکان ثبت در این قسمت فراهم می شود. بدین منظور در صفحه اصلی ورود اطلاعات دسته ای را انتخاب کنید. بعد از انتخاب اسکور بدنی، اسکور حرکتی و یا اسپرم پیشنهادی، اجرای برنامه را بزنید و بعد از انتخاب فایل جواب، قبول را بزنید و با انتخاب آیکون انتقال فایل، اطلاعات را وارد برنامه کرده و بعد از آن کلید اشکال یابی و ذخیره اطلاعات را زده تا اطلاعات به درستی ذخیره شود.

 

 • وقایع یکبار:

ثبت وقایع یکبار به صورت انفرادی:

برای ثبت وقایع یکبار همانند موارد قبل بر روی آیکن دام پزشکی و تولیدمثل کلیک کرده و وقایع یکبار را انتخاب نمائید.

 

ثبت وقایع یکبار به صورت جمعی:

در صورتی که تعداد زیادی دام را میخواهیند ثبت اطلاعات کنید دو راه وجود دارد:

عملیات جمعی:

این بخش مانند عملیات جمعی برای تلقیح است که به صورت کامل در بخش های بالا توضیح داده شده است.

عملیات سریع:

این بخش هنگامی که تعداد زیادی دام یک نوع واقعه در یک تاریخ را دارید امکان پذیر هست. بدین منظور به بخش عملیات جمعی رفته و پس از لیست کردن دام ها وارد قسمت عملیات سریع شده و با زدن آیکن شروع و تایید ثبت، تنها کافی است اطلاعات را یک بار وارد کرده و دکمه قبول را بزنید.

 

 • علامت گذاری:

تعریف علامت:

در صورتی که می خواهید دام های با ویژگی خاصی در صفحه نمایش از بقیه دام ها قابل تمایز باشند با استفاده از قسمت تعریف علائم، شرح و رنگ را انتخاب می کنید.

 

 

سپس با فعال کردن علامت گذاری، بر روی دام مورد نظر کلیک کرده و علامت مورد نظر برای دام را انتخاب کنید.

 

 • شجره:

بررسی شجره دام:

برای بررسی شجره یک دام با انتخاب دام به قسمت شجره رفته و با انتخاب آیکون حرکت در شجره کلیه فامیل های دام در گله را مشاهده کرد.

 

 

 • مركز دانلود:

در اين بخش كه در نسخه آپديت بارگذاري شده تمامي گزارش هاي كاربردي كه چندين سال اخير نياز بوده قرار دارد. هنگامي كه دريافت اطلاعات را بزنيد تمام گزارش ها بارگذاري شده و با كليك بر هر گزارش امكان ذخيره گزارش وجود دارد.(آشنایی با نرم افزار گزارش گیر و گزارش ساز رز)

 

 

 • شاخص هاي مديريتي:

اگر مديريت درست در گاوداري برايتان مهم است و به دنبال بهره ­وري بيشتر هستين قطعا اين بخش به شما كمك خواهد كرد. با بررسي هر كدام از شاخص ها در دامداري با استاندارهاي موجود نقاط ضعف و قوت دامداري خود را خواهيد فهميد. فلش وضعيت دامداري شما و قسمت سبز دامنه استاندارد را نشان ميدهد.

 

 

 

درباره شرکت مديران

شرکت مديران ( m88.ir ) در سال 1372 فعالیت خود را در زمینه توسعه و ارائه خدمات نرم افزاري  به طور رسمی آغاز نمود.با توجه به گسترش روزافزون استفاده از نرم ­افزارهاي كامپيوتري در حوزه دامپروري­هاي صنعتي بخصوص گاوداري­ها، اين شركت اقدام به ارائه نرم افزارهايي در اين زمينه نموده است.

ساير خدمات مديران عبارتند از :

 • توليد نرم افزارهاي تخصصي
 • مجري نرم افزارهاي تخصصي پايگاه داده بر روي موبايل
 • مشاور و مجري استانداردهاي نرم افزار و امنيت اطلاعات
 • مشاور و مجري ورود تكنولوژي هاي جديد
 • مشاور و مجري سيستمهايERP
 • طراحي و راه اندازي وب سايت و پرتالهاي تجاري و..

راه های تماس با شرکت مديران

ارتباط از طريق ایمیل شرکت :

ايميل واحد فني:  

 

ارتباط از طريق تماس تلفني با دفتر مركزي:

34401393 - 031-34401105

تلفن همراه:

0913-102-6235

 

آدرس سایت رسمی شرکت مديران : www.m88.ir