با كليك بر روي تصاوير، گزارش را در سايز بزرگ مشاهده نماييد.

گزارشات آبياري

ليست منابع آب آبياري لينير
ليست منابع آب عمليات آبياري لينير و سنتر بين دو تاريخ به تفكيك محصول
  ليست سيستم هاي آبياري
  ليست سيستم هاي آبياري

Contact Us

Phone Central Offic

+98  - 31 - 34401393
 +98  - 31 - 34401105

Direct contact

0913 - 102 - 6235

 

 

Modiran Co. of programming and documentation specialized service provider husbandry and other companies, organizations and institutions