تغییر زمان برگزاری کلاس اشنایی با نرم افزار مدیریت گاو شیری

تاریخ : ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴

 

به اطلاع اعضای محترم رشته علوم دامی می رساند به دلیل عدم هماهنگی سالن؛ برگزاری کلاس مقدماتی آشنایی با نرم افزار مدیریت گاو شیری به روز سه شنبه ۲۹ اردیبهشت ماه ساعت ۸ تا ۱۴ تغییر کرد.

لذا ثبت نام از متقاضیان تا دوشنبه ۲۸ اردیبهشت تمدید شد.

شرایط ثبت نام:

پرداخت هزینه ثبت نام کلاس به مبلغ ۲۰۰۰۰ تومان به حساب ۴۹۲۸۷۶۹۲۸ بانک کشاورزی بنام سازمان نظام مهندسی استان و تحویل آن به معاونت آموزشی سازمان تا یک روز قبل از برگزاری کلاس.

روابط عمومی سازمان

جهت مشاهده كليه اخبار شركت مديران به سايت  modiran8.ir مراجعه نماييد.

Contact Us

Phone Central Offic

+98  - 31 - 34401393
 +98  - 31 - 34401105

Direct contact

0913 - 102 - 6235

 

 

Modiran Co. of programming and documentation specialized service provider husbandry and other companies, organizations and institutions