گردهمايي آشنايي با نرم افزار مديريت گاوداري شركت مديران با همكاري سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان كرمانشاه برگزار مي گردد:

 

 

جهت مشاهده كليه اخبار شركت مديران به سايت  modiran8.ir و m888.ir  مراجعه نماييد.

 

Contact Us

Phone Central Offic

+98  - 31 - 34401393
 +98  - 31 - 34401105

Direct contact

0913 - 102 - 6235

 

 

Modiran Co. of programming and documentation specialized service provider husbandry and other companies, organizations and institutions