امسال از 29 فروردين ، تا 1 ارديبهشت در مسابقه مديران شركت كنيد و جايزه بگيريد

شما به 3 روش مي توانيد در مسابقه شركت كنيد

1- يك عكس با مديران (محصولات، آرم ، غرفه ، پرسنل ، نمايندگان و ... ) براي ما به ايدي @Mvakili (يا به شماره 09131026235) در تلگرام ارسال كنيد

2- نرم افزار سام را دانلود كنيد و از طريق ارتباط با ما ، مشخصات خود را بفرستيد
نرم افزار سام را ميتوانيد از بازار ، مايكت ، چارخونه و يا پارس هاب دانلود كنيد
مثال
لينك سام در بازار
https://cafebazaar.ir/app/ir.modiran.co.sam/?l=fa

دريافت نماييد

3- يك خريد در مدت نمايشگاه از مديران و يا نمايندگان آن انجام دهيد تا در قرعه كشي ويژه شركت كنيد

يادتان باشد ، براي شركت در مسابقه، بايد موارد زير را اعلام كنيد
نام ، شماره مبايل ، محل كار
https://telegram.me/ModiranCo

 

 

شركت كنندگان روز سوم نمايشگاه اصفهان

----------------------------------
عكس
-----------

مهندس كوچك زاده
کاظم احمدپور تبریز
مهندس زال بيك
مهندس سجودی گلپایگان
مهندس علی اشتهاری پور
مهندس محمدجوادقربانی ازتبریز
مهندس گياهچين
مهندس حسينيان
مهندس خيام
مهندس ساكيان محمدي
مهندس ممشلو
مهندس محمدي
مهندس محسن كرمي نژاد
مهندس روزاتي
مهندس سید داود دادور
خدمات حسابداری پارسه
دكتر اشراقي
مهندس زماني زاد

 

سام
----------------
مهندس محمد گياهچين
مهندس سعيد ساكيان محمدي
مهندس شيخان
مهندس قائم پور
مهندس سيد اضغر شيخاني
خانم مهندس تدين
مهندس عليرضا اقاطهراني
مهندس بهروز عسگري
مهندس محمد رضا محمدي


فروش
--------------

قربانيان
سيد محمد حسيني
پرويز جمالي
علي برزگري
نصرالهي
جعفري
طاووسي
سجودي
مهدي نصر
پاريابي
مهري
طاهري
مجيد صادقي
شريفي
خانم محمدي
احمد رضا باصري
اكبر صالحي
حميدرضا تركيان
مجيد خليلي
دكتر محمد زاده
اديب
طاهرآبادي
اميني
منصور محمدي
عليرضا شريفي
حميد شمس
محمود انتشاري
سيدرضا حسيني نژاد
محمد گياه چين

 

 

Contact Us

Phone Central Offic

+98  - 31 - 34401393
 +98  - 31 - 34401105

Direct contact

0913 - 102 - 6235

 

 

Modiran Co. of programming and documentation specialized service provider husbandry and other companies, organizations and institutions