کلاس دو روز اموزش گزارشگیری نرم افزار گاو شیری مدیران در موسسه آستان قدس رضوی در مشهد به پایان رسید
در این کلاس علاوه بر رفع اشکال گزارشگیری ترکیبی نیز مورد بحث و اموزش قرار گرفت

 

آيدي تلگرام مديران : @ModiranCo

اينستاگرام : @modiran_34401105

شماره تماس : 031-34401105-34401393

Contact Us

Phone Central Offic

+98  - 31 - 34401393
 +98  - 31 - 34401105

Direct contact

0913 - 102 - 6235

 

 

Modiran Co. of programming and documentation specialized service provider husbandry and other companies, organizations and institutions