مركز بهبود دام  ( DHI خميني شهر )  به عنوان اولين مركز به سيستم آيسام مجهز گرديد.  و از اين پس قادر خواهد بود از طريق سيستمهاي موبايل گزارشهاي متنوع را از سيستم دريافت و يا اطلاعات دام ها را در گله هاي خود وارد نمايد.

لازم به ذكر است اين سيستم رايگان بوده و ديگر شركتهاي تعاوني نيز مي توانند از اين سيستم بهره مند شوند

 

آيدي تلگرام مديران : @ModiranCO

اينستاگرام : @modiran_34401105

شماره تماس : 031-34401105-34401393

Contact Us

Phone Central Offic

+98  - 31 - 34401393
 +98  - 31 - 34401105

Direct contact

0913 - 102 - 6235

 

 

Modiran Co. of programming and documentation specialized service provider husbandry and other companies, organizations and institutions