نسخه 8.98.05.12 براي نرم افزار گاو شيري ارائه گرديد
با اتصال به اينترنت مي توانيد نرم افزار خود را بصورت رايگان آپديت كنيد

آيدي تلگرام مديران : @ModiranCo

اينستاگرام : @modiran_34401105

شماره تماس : 031-34401105-34401393

Contact Us

Phone Central Offic

+98  - 31 - 34401393
 +98  - 31 - 34401105

Direct contact

0913 - 102 - 6235

 

 

Modiran Co. of programming and documentation specialized service provider husbandry and other companies, organizations and institutions