نخستین طرح لقاح مصنوعی بز نژاد مورسیا کشور در قزوین اجرایی می‌شود

افتخار ميكنيم كه اين تلقيح در نرم افزار مديران ثبت خواهد گرديد

 

 

آيدي تلگرام : @ModiranCo

اينستاگرام : @modiran_34401105

شماره تماس : 031-34401105-34401393

Contact Us

Phone Central Offic

+98  - 31 - 34401393
 +98  - 31 - 34401105

Direct contact

0913 - 102 - 6235

 

 

Modiran Co. of programming and documentation specialized service provider husbandry and other companies, organizations and institutions