مديريت امور فناوري دانشگاه تبريز با استفاده از اطلاعات ثبت شده در نرم افزارهاي مديران موفق شد كه نتايج تحليلي اطلاعات دامداريهاي تحت پوشش خود را در فاصله سالهاي 92 تا 97 ثبت نمايد.
لينكهاي مرور اين گزارشها بصورت زير است:

http://bit.do/e8BnE


http://bit.do/e8Bnw

 

آيدي تلگرام مديران : @ModiranCo

اينستاگرام : @modiran_34401105

شماره تماس : 031-34401105-34401393

 

Contact Us

Phone Central Offic

+98  - 31 - 34401393
 +98  - 31 - 34401105

Direct contact

0913 - 102 - 6235

 

 

Modiran Co. of programming and documentation specialized service provider husbandry and other companies, organizations and institutions