شركت مديران قصد دارد به كليه شركت كنندگان مسابقه عكاسي هديه اي به منظور يادبود تقديم كند.

لطفا آدرس دقيق پستي خود را به يكي از آدرس هاي زير ارسال فرمائيد 

از عزيزان ساكن اصفهان خواهشمنديم براي دريافت جايزه در وقت اداري 11 تا 16 آبانماه به شركت مديران مراجعه فرمايند.

 

شماره تماس : 031-34401105-34401393

اينستاگرام : @modiran_34401105

آيدي تلگرام : @ModiranCo-Modirfan8

آدرس شركت مديران : اصفهان - خيابان رباط دوم - خيابان گل محمدي - روبروي بسيج مسجدالنبي - بن بست مرواريد 1 - پلاك 90 - زنگ 1

Contact Us

Phone Central Offic

+98  - 31 - 34401393
 +98  - 31 - 34401105

Direct contact

0913 - 102 - 6235

 

 

Modiran Co. of programming and documentation specialized service provider husbandry and other companies, organizations and institutions