با برطرف شدن مشكل اينترنت و تلفن شركت مديران از اين پس با 

شماره هاي ثابت : 031-34401105-34401393

و شماره موبايل : 09131026235-09332987214 

تماس حاصل فرمائيد

 

شركت مديران از شما عزيزان بابت صبوري و همراهيتان كمال تشكر را دارد 

 

Contact Us

Phone Central Offic

+98  - 31 - 34401393
 +98  - 31 - 34401105

Direct contact

0913 - 102 - 6235

 

 

Modiran Co. of programming and documentation specialized service provider husbandry and other companies, organizations and institutions