برندگان مسابقه من اگر جاي مديران بودم

آقاي مهندس رجبي
آقاي اسماعيل حسني

لطفا براي ارسال جايزه آدرس پستي خود را به يكي از آدرسهاي زير ارسال نمائيد.
با تشكر از شركت جنابعالي در اين مسابقه

شماره تماس دفتر : 031-34401105-34401393
شماره واتساپ : 09332987214
تلگرام : @Modiran8
اينستاگرام : @modiran_34401105

Contact Us

Phone Central Offic

+98  - 31 - 34401393
 +98  - 31 - 34401105

Direct contact

0913 - 102 - 6235

 

 

Modiran Co. of programming and documentation specialized service provider husbandry and other companies, organizations and institutions