با كليك بر روي تصاوير، گزارش را در سايز بزرگ مشاهده نماييد.

گزارشات خشكي گاو

 

 

ليست گاوها جهت خشكاندن

 

 

خشكي به علت كم شيري

ليست گاوها جهت خشكاندن

 

 

خشكي به علت كم شيري

 

Contact Us

Phone Central Offic

+98  - 31 - 34401393
 +98  - 31 - 34401105

Direct contact

0913 - 102 - 6235

 

 

Modiran Co. of programming and documentation specialized service provider husbandry and other companies, organizations and institutions