با كليك بر روي تصاوير، گزارش را در سايز بزرگ مشاهده نماييد.

گزارش تست پزشكي

تست آبستني گاو تست آبستني تليسه

تست آبستني گاو

 

 

تست آبستني تليسه

 

 

تست اوليه آبستني گاو تست اوليه آبستني تليسه

تست اوليه آبستني گاو

 

 

تست اوليه آبستني تليسه

 

 

تليسه بالاي 14ماهه بدون تلقيح وفحلي  

تليسه بالاي 14ماهه بدون تلقيح وفحلي

 

 

 

Contact Us

Phone Central Offic

+98  - 31 - 34401393
 +98  - 31 - 34401105

Direct contact

0913 - 102 - 6235

 

 

Modiran Co. of programming and documentation specialized service provider husbandry and other companies, organizations and institutions