اولين نسخه آزمايشي از مجموعه فيلمهاي آموزشي برنامه مديران 8 در دسترس علاقمندان قرار گرفت.

 

 اين فيلم 6:27 دقيقه اي كه از 14 خرداد در سايت M888.ir قرار گرفت؛ به علاقمندان اين برنامه نكاتي اساسي و جالب توجه را يادآوري مينمايد كه ..... .

ديدن اين نسخه را به شما پيشنهاد ميكنيم .