Select your language

طرح سامان دهي گاوداري ها

 

مقدمه

طرحي كه در پيش رو داريد طرحي است كه در سال 1384 توسط گروه مديران مطرح و تا پاييز و زمستان 84 بررسي روي آن با همكاري تحليلگران داخلي شركت ادامه پيدا كرد.         
در پاييز 1384 اين طرح در راستاي جمع آوري اطلاعات مورد نياز مركز اصلاح نژاد به شركت تعاوني وحدت اصفهان ارائه گرديد و پس از مذاكرات انجام شده در زمستان سال 1384 ، با همكاري شركت تعاوني وحدت و درقالب يك قرارداد، اجراي طرح آغاز گرديد و اين شركت بعنوان پايلوت اجرايي انتخاب گرديد.   

طرح مذكور علاوه بر تأمين نيازهاي مختلف اطلاعاتي در بخشهاي مختلف مي تواند باعث كاهش هزينه هاي سيستم ها و حركت به سوي دولت الكترونيكي باشد.          

نياز اطلاعاتي    

همانگونه كه مي دانيد بشر از دير باز به گرد آوري اطلاعات پرداخته است. اين اطلاعات همواره بصورت تجربياتي كه پيران در اختيار داشته اند از نسلي به نسل ديگر انتقال پيدا مي كرد. پس از اختراع كاغذ تغيير شكل ثبت اطلاعاتي اتفاق افتاد، و باعث گرديد كه بتوان با وجود بلاياي ويرانگري همچون حمله اقوام به يكديگر و يا حتي وجود بحث هايي همچون تعدد زبان و يا تعدد نحوه ثبت گرد آوري اطلاعات ادامه پيدا كند اما بصورتي كه بتواند در مقابل بلاياي طبيعي و يا مسائلي كه باعث تخريب اطلاعات مي گردد دوام بياورد. پس از اختراع دستگاههاي همچون گرامافون، ضبط صوت و يا فيلم ، آرام آرام نحوه ثبت اطلاعات بصورت مطمئن تر و كم حجم تر پيش رفت.   

پس از آن در قدم بعدي با اختراع كامپيوتر محققان توانستند از اطلاعاتي كه گردآوري مي شد بسادگي و با سرعت بيشتري نتايج مورد نياز خود را بگيرند و زمان هاي طولاني پردازش اطلاعات را كاهش دهند.   

با اختراع اينترنت سادگي تبادل اطلاعات از هر نقطه به نقطه اي ديگر فراهم شد و در نهايت به ابداع رشته IT در مورد اطلاعات منجر شد كه هدف اصلي آن پياده سازي زمينه هاي توليد، كنترل و انتقال اطلاعات مي باشد       .

اما چرا؟ چه دليلي وجود داشت كه اينگونه بشريت براي اطلاعات و گردآوري، پردازش ، انتقال و كنترل صحت آن ارزش قائل شود. دلايل اين همه سرمايه گذاري در زمينه اطلاعات را مي توان در           
1. پويايي انسان بسمت بررسي حدسهاي جديد براي روش زندگي         
2. نتيجه گيري از وقايع ثبت شده      
3. بررسي سابقه عوامل مختلف در نتيجه حاصله        
4. تعيين ضرائب مطمئن تر به ازاي هريك از عوامل در آينده         
دنبال نمود


شناسايي اطلاعات        

همانطور كه مي دانيد بررسي عوامل موثر اطلاعاتي هر رشته اي مي بايستي از طريق همكاري و مشورت با متخصصان همان رشته صورت گيرد. شركت مديران از ابتداي امر با توجه به اطلاعاتي كه از مشاوره با اساتيد بسيار گرانقدر دامپروري ايران بدست آورده بود شروع به بررسي يك ساختار پايه براي ثبت اطلاعات مربوط به گاوداري ها نمود.     

در ابتدا امر به نظر مي رسيد كه اين اطلاعات ساده باشد و حتي نيازهاي اطلاعاتي و خروجي ها نيز بنظر ساده مي رسيد. بر اساس مقدمات اوليه Base‌ اطلاعاتي بنا شد كه در سال 78 باعث گرديد نرم افزاري براي ثبت و كنترل اين اطلاعات تهيه شود، اما بلافاصله پس از عرضه اين نرم افزار متوجه شديم كه نياز اطلاعاتي فراتر از آن چيزي است كه در بررسي هاي اوليه بدست آمده بود. بنابراين با چرخشي دوباره و در عرض چند سال تحقيق و مشورت مجدد بنيان يك سيستم را نهاديم كه در واقع با توجه به مسائل روز قابل انعطاف باشد، كه علاوه بر ثبت اطلاعات كليدي قبلي نكات جديدي را نگهداري نمايد. علاوه بر آن ابزار ساده و در عين حال كارآمدي را براي توسعه دهندگان فراهم كرديم.   


وسعت اطلاعات  

تصور اينكه در مورد يك موضوع خاص (مانند دام )مي توان بازه ثابتي از اطلاعات را مورد مصرف قرار داد اشتباه محض است. بنظر مي رسد اگر بتوانيم شيء مورد مصرف را بعنوان يك دايره كوچك فرض كنيم و همين طور 10 تا 20 برابر شيء هدف، بازه اطلاعاتي وجود دارد كه مي توان با ثبت آنها امكان اتصال اين شيء اطلاعاتي را به ديگر اشياء اطلاعاتي فراهم نمود. به شكل زير دقت كنيد        

  حال اگر دواير را به عنوان مجموعه واحد فرض كنيم اين مجموعه واحد مي تواند يك يا چند اشتراك اطلاعاتي با ديگر مجموعه ها داشته باشد بنابراين با تجمع اين اشتراك ها مي توان به مركز اطلاعاتي آن رسيد به شكل زير دقت كنيد      

 ساده ترين ايده هايي كه از دو شكل فوق مي توان دريافت نمود اينست كه          
1. حجم اندك اطلاعات همواره در مركز اطلاعات بر اثر تجمع به وسعت قابل توجهي مي رسد
2. در مركز اطلاعات مي بايستي بتوان هريك از مجموعه ها را به تفكيك در اختيار داشت
3.انتقال اطلاعات از مجموعه ها به مراكز با توجه به حجم آنها مي بايستي سرعت خوبي داشته باشد          
4. بدليل تنوع فرهنگي مجموعه هاي اطلاعاتي مي بايستي ساده ترين روش براي پياده سازي عمليات انتقال طراحي شود.    

كليات     

كليات اين طرح رامي توان در 3 ركن اصلي خلاصه نمود 
1. منبع اطلاعاتي اصلي در مبدأ اطلاعات مي باشد.    
2.يكسان سازي بستر ثبت و نگهداري اطلاعات باعث ايجاد سهولت در كنترل و استفاده از اطلاعات مي شود. 
3. هزينه انتقال اطلاعات (زمان / ابزار / پرسنل / حجم ... ) بايد در حد قابل قبول باشد.

شرح هريك از موارد را مي توان بصورت زير خلاصه نمود:            
1. در واقع بزرگترين نيازها در خود دامپروري ها اتفاق مي افتد. بنابراين قاعده اول مي بايستي ابزار و وسايل كامل را براي ثبت اطلاعات و كنترل در گاوداري ها فراهم نمود.
اين ابزار مي تواند ابزار اتوماتيك همچون ابزار اتصال به دستگاههاي اطلاعاتي و يا ابزار ورود اطلاعات دستي مانند كامپيوتر و يا ابزار ارائه دهنده اطلاعات مانند موبايل باشد. كار روي تك تك بخشها به معناي راحتي در ثبت اطلاعات و يا بازيابي آن مي باشد.       

 2.با توجه به پراكندگي نرم افزارها و پراكندگي حتي نوع كارت هاي ثبت مشخصات مورد استفاده و حتي پراكندگي قوانين مربوط به استفاده از اطلاعات هيچگاه نمي توان به يك نظام واحد رسيد. اين نظام واحد همواره بايستي از طريق يكدست كردن قوانين و بسترهاي پياده سازي و حتي زمانهاي ثبت اطلاعات انجام گيرد. در غير اينصورت نياز به تحمل فشار بسيار بالا براي بدست آوردن ساده ترين نتايج مي باشد.
با بررسي پايلوت اجرايي خود، متوجه شديم كه اين شركت اطلاعات موجود در نرم افزارهاي مختلف را پس از جمع آوري در يك نرم افزار به صورت متمركز ثبت مي كند و پس از آن يكدست كردن اطلاعات در محل شركت انجام مي گردد. كه با توجه به قاعده اول طرح نياز بود كه يكسان سازي نيز انجام شود كه مورد استقبال مسئولين اين شركت قرار گرفت و الزام در يكسان سازي نرم افزار باعث شد بتوانيم اين فشار بسيار شديد را از شركت وحدت برداريم.          

3.با توجه به بررسي وضعيت موجود متوجه شديم كه پايلوت اجرايي ما همواره با ثبت اطلاعات در كاغذها و يا خروجي ها عمل ثبت اطلاعات را بصورت دستي انجام مي دهد. بدين معنا كه يك مأمور موظف بوده بصورت مداوم اطلاعات را از اعضاء‌دريافت و به شركت تعاوني انتقال دهد.            
در انتقال اطلاعات بحث انتقال مستقيم از كامپيوتر به كامپيوتر مطرح شد. با توجه به يكسان بودن نرم افزارهاي مبدأ و مقصد انجام عمل راحت تر صورت مي گرفت . بدين معنا كه از طرف شركت جمع آوري كننده اطلاعات با يك تماس مي توان اطلاعات را از كامپيوتر هدف دريافت كرد.   

فوائد اجرايي اين عمل بصورت زير مي توان عنوان گردد: 
· عدم نياز به يادگيري دامدار در انتقال اطلاعات
· عدم صرف هزينه بالا براي انتقال اطلاعات     
· اطمينان به اطلاعات انتقال يافته     
· سرعت بالاي انتقال اطلاعات نسبت به گذشته         

در جهت بهبود اين انتقال و غلبه بر مشكلاتي همچون كنترل هاي امنيتي كامپيوتر هدف و نيز كنترل مداوم مشكلات در مرحله بهبود به جاي روش مستقيم در فاز بعدي از يك روش داراي واسطه استفاده شد.   

مزاياي طرح  :

مزاياي كلان  

· سامان دهي به نحوه ثبت و انتقال اطلاعات در گاوداري ها، تعاونيها ، اتحاديه ها و مراكز اصلاح نژاد  
· پيشبرد فعاليتهاي گاوداري و مراكز و تعاونيهاي مرتبط ، در جهت استقرار دولت الكترونيك
· كاهش انجام فعاليتها بر روي كاغذ    ( Paper Less )   
· كاهش هزينه ها در كليه قسمتهاي جمع آوري و ثبت اطلاعات  
· كاهش زمان درانجام عمل انتقال اطلاعات    
· عدم نياز به ثبت مجدد اطلاعات جمع آوري شده در مراكز و تعاونيها        
· كاهش خطا در اطلاعات به دليل عدم تأثير نيروي انساني در ثبت مجدد اطلاعات  
· كاهش كار پردازش و دسته بندي اطلاعات    
· عدم نياز به اختصاص فضاي فيزيكي بالا براي نگهداري اطلاعات گاوداري ها در مركز و تعاونيها          
· امكان ارسال اطلاعات مورد نياز به گاوداران   
· مديريت مناسب در سطح كشور و استانها به دليل يكنواخت بودن و بروز بودن اطلاعات

      
مزاياي خرد     

· افزايش قدرت خريد براي كليه گاوداري ها بدليل كاهش قيمت در خريد انبوه متولي طرح
· خطاي موجود در اطلاعات تنها به خطاهاي ورود اطلاعات در گاوداري مربوط مي شود
· اطلاعات ثبت شده در گاوداري به راحتي توسط تعاوني ها و مركز قابل استفاده مي باشد · دريافت سريع اطلاعات توسط دامداران از مراكز اطلاعاتي      
· دريافت رهنمودهاي مديريتي و مشاوره اي بدون حضور مشاوران       

    

Contact Us

Phone Central Offic

+98  - 31 - 34401393
 +98  - 31 - 34401105

Direct contact

0913 - 102 - 6235