در مسابقه شماره 5 مديران 

در مسابقه گروه "نرم افزار مديران " در تلگرام :


خانمها حسيني و عليشاهي برنده مسابقه شدند
و خانم وزيري و آقاي مولايي جايزه ويژه مسابقه را بردند
مباركشون باشه
اينم لينك عضويت
https://telegram.me/joinch…/02a5c9b40117e06a6d20e74c51592dc9