مسابقه شماره 7 شركت مديران

نحوه شركت در مسابقه : ارسال حد اقل 5 گزارش بجز مواردي كه در نرم افزار وجود دارد
هدف از طرح مسابقه : ترويج گزارش نويسي

كساني كه در اين مسابقه شركت ميكنند بايد حداقل 5 گزارش را ارسال كنند .
جامع بودن گزارش ، زيبايي ، كاربردي بودن و تعداد گزارش باعث افزايش امتياز مي گردد

جوابها به ايميل This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ارسال شود

آخرين مهلت ارسال پاسخ روز (پنجم مردادماه ) است


جايزه نفرات اول تا سوم يك عدد فلش 32 گيگ و جايزه ويژه اين مسابقه يك عدد تبلت مي باشد

نكته مهم :
همگي شركت كنيد ، جايزه مهم نيست ، مهم اينست كه بسمت گزارش سازي برويد

 

برندگان اين مسابقه جناب دكتر جديدي يك تبلت و ساير برندگان شركت كننده در مسابقه 
جناب محمدي
تهراني
براتي
توكلي
فرهمند
مولايي
كوپايي
و خانم حسيني 

هريك يك فلش 32 گيگ هديه مي گيرند

 

جهت مشاهده كليه اخبار شركت مديران به سايت modirangroup.ir و  modiran8.ir و m888.ir  مراجعه نماييد.