سمينار داشبورد گاوداري ، طرح مديران آينده

روز 1394/07/22 سمينار مديران آينده در دانشگاه صنعتي اصفهان با حضور اساتيد گرانقدر علوم دامي از جمله جناب آقاي دكتر انصاري ، جناب دكتر صادقي ، سركار خانم شريفي و و ميهمانان ويژه عزيز مهندسين عزيز ، تهراني ، براتي ، رضواني ،.. و ديگر اساتيد عزيز ، به همراه دانشجويان دوره دكتري و كارشناسي ارشد تمامي رشته هاي علوم دامي برگزار گرديد

 

در اين سمينار درمورد نقش نرم افزار و آمار و اطلاعات در گاوداري و نحوه انتقال آن به به دانشگاه توضيحات مبسوطي ارائه گرديد 

فايل پاورپوينت اين سمينار را ميتوانيد دانلود نماييد 

پاور پوينت سمينار در دانشگاه صنعتي اصفهان

 سمينار داشبورد گاوداري ,طرح مديران آينده

سمينار داشبورد گاوداري ,طرح مديران آينده

سمينار داشبورد گاوداري ,طرح مديران آينده

جهت مشاهده كليه اخبار شركت مديران به سايت modirangroup.ir و  modiran8.ir و m888.ir  مراجعه نماييد.