Select your language

مسابقه پيامكي روز مهندس

پيام روز مهندس

شماره تلفن

روزمرگی آفت مدیریت است

913...8716

برای مهندسان خلاق بن بست وجود ندارد،یا راهی خواهند یافتو یا راهی خواهند ساخت!

913...1495

مهندس یعنی مدیران مدیران یعنی مهندس

915...1007

دانا ب علم هندسه را میگن مهندس اما کسی ک بتونه هندسه زندگی را محاسبه کنه مهندس هست

913...5436

مهندس نشدی اشکالی نداره مهندسارو دوست داشته باش

913...8250

روز مهندس بر آنها که گرهی از کار فروبسته دیگران گشوده اند یا در زندگی پلی ساخته اند برای گذر از افکار منفی گرامی باد!

912...1409

با سلام روز مهندس بر شما تلاشگر عرصه پیاده سازی مفاهیم تبریک. لطفی

915...8496

مهندس فن هنر دست و روح بدن است

913...9880

بن بستی برای مهندسان وجود ندارد .دانشمندان انچه را که هست کشف میکنند. مهندسان انچه را که نیست خلق میکنند... سید محمد حسینیان

912...4870

این یک روز "مهندس" برود در پی شعر سروسریست با موی پریشان دارد #اسما سوری

990...1605

فارغ از مدرک تحصیلی اگر پلی ساختید برای عبور شما یک 'مهندس' هستید سجاد شبگرد از شرکت شیرو دام کنگاور

918...2077

مهندس یعنی پیشگیری بهتر از درمان

911...6436

مهندسآن کیمیاگرآن صنعت هستند

913...6425

یک پزشک در اول کار ازشما امضا میگیرد که هیچ مسولیتی ندارد!!!!!!!! اما یک مهندس در اول کار به شما امضا میدهد که همه مسولیت به عهده اوست. پنجم اسفند روز مهندس مبارک.

918...1399

ایران را مهندسانی میسازند که حین لذت، از کارشان راضی نیستند

919...3610

برای مهندس بن بستی وجود ندارد آنها یا راهی خواهند یافت یا راهی خواهند ساخت....

913...6113

مهندس یعنی نبض وشریان اقتصاد ایران.

930...5552

دستهایی که می سازند مقدس تر هستند از لبهایی که دعا می کنند

912...2124

آنگاه که خلاقیت وهنر در کنارعلم ودانش با تار پود عشق وزیبایی در هم تنیده میشود و در سایه پشتکار و تلاش به هم آمیخته میشود تا یک نوآوری خلق شود بی شک در آنجا نام مهندس تبلور می یابد روز مهندس بر شما مبارک باد با تشکر حبیبی

918...9348

پرواز تمدنها در بشر ،برایند ذهن خلاق مهندسین تلاشگر است

913...7619

روز مهندس رو باید تبریک بگیم به پدرایی که چندرغاز حقوق کارمندی رو تا ته برج مهندسی میکنن، به مامانایی که نیم کیلو گوشت خورشتی رو واسه یک ماه مهندسی میکنن.

919...2813

آنگاه که خلاقیت وهنر در کنارعلم ودانش با تار پود عشق وزیبایی در هم تنیده میشود و در سایه پشتکار و تلاش به آمیخته میشود تا یک نوآوری خلق شود بی شک در آنجا نام مهندس تبلور می یابد روز مهندس بر شما مبارک باد با تشکر حبیبی

918...9348

مهندس ازهندسه گرفته شده ه یعنی همت ن یعنی نیت د یعنی دقت س یعنی سعی وتلاش و ه یعنی هنرمند و اما خودت کلمه مهندس م یعنی ماهر ه یعنی هوش بالا د یعنی ن یعنی نجابت د یعنی دانایی س یعنی سیاست در کار

913...0108

یا راهی می یابد یا راهی می سازد به او اعتماد کن او یک مهندس است

936...5915

اگرمعلمی شغل انبیاست،مهندسی حرفه خداست.

913...3391

روز مهندس به تمامی مهندسینی که میتونستن این کشور را آباد کنن ولی به علت چند شغله بودن دیگران ، وجود سهمیه های بی سوادی ، نداشتن پارتی و آشنا نتونستن به عرصه کار برسند مبارک.

936...1723

مهندس مجری نقاش هستی جهان زیبا کند با شور و مستی اسحاقی

913...1101

مهندس اونیه که به فکرش ایمان دارد.

914..2879

روز مهندس بر همه ی آنان که مهندس وجود خویشند مبارک

913...8635

سلام اگر پلی ساخته اید برای عبور از افکار منفی شما یک مهندس هستید. روز مهندس بر تمام مهندسین عرصه تولید غذای انسانها خصوصا شیر و گوشت مبارک باد

913...0538

از پستی و بلندی مترس، از گرما و سرما آزرده مشو، نه از کوهای بلند هراس داشته باش نه از درهای ژرف،گنج را در اعماق زمین خواهد یافت،بربلندای آسمان دست خواهد یافت، او امروز را به فردا و فردا را به فرداها می اندیشد، اگر فرمان زندگی در دست اوست چشمهایت را روی هم بگذار و دمی بیاسای، به او اعتماد کن، او مهندس است، تبریک میگم روز مهندس به اقای مهندس وکیلی و دیگر همکاران.

913...0686

دانشمندان آنچه را که هست کشف میکنند مهندسان آنچه را که نیست خلق می کنند...

913...8665

مهندس امروز به فردا و فردا به فرداها می اندیشد.

913...3906

مهندس : مسوليت لبه تيغ راه رفتن

913...6140

افسانه صمصام شرکت محیا فارغ از مدرک تحصیلی اگر پٌلی ساخته اید برای عبور از افکار منفی شما یک مهندس هستید روز مهندس برشما مبارک

912...3569

مهندسین سازندگان و مجریان هزارتوی علوم

919...2693

مهندس اینده نگر اینده ساز

915...3456

فارغ از مدرک تحصیلی اگر پلی ساخته اید برای عبور از افکار منفی شما یک مهندس هستید.

915...7001

این روزها مهندسی نیاز به رشته های جدید دارد… مثلاً مهندسی ساختن حال خوب و تعمیر آدم های افسرده، ساختن یک قلب بی خط و خش، یا مهندسی ساختن یک منحنی روی لب، و حتی ساختن ذهنی بی عیب و نقص برای بیماران ناتوان ذهنی، مهندسی تعمیر نفس تنگی های مادربزرگ… تعمیر آدم های ریاکار، یا حتی تعمیر حال این روزهای ایران!!! و مهندسی تعمیر هزاران عیب و ایرادی که ما آدم ها داریم...� _به سلامتی تمام کسانی که مهندسی را درک کردند، به سلامتی تمام کسانی که پلی ساختند از انتهای بن بست کوچه ی رفاه تا بیکران، به سلامتی  تمام کسانی که خود را شبانه روز وقف کردند تا همگان شبانه روزی روشن داشته باشند، به سلامتی تمام کسانی که لذتش را فهمیدند نه آنان که تنها به نامش خوانده شدند…_� *پنجم اسفند ماه زادروز خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس مبارک*�

917...5626

مهندس آنچه را که نیست خلق میکند

913...6792

اگرپلی ساخته اید برای عبوراز افکارمنفی؛شمایک مهندس هستید.

933..4176

دست‌هایی که میسازند مقدس تر از لبهایی است که دعا میکنند. روزمهندس مبارک

917...3974

فارغ از مدرک تحصیلی اگرپلی ساخته اید برای عبور از افکار منفی شمایک مهندس هستید

913...8525

موجود هدایتگر ناظر در سازمان

913...7131

آن که هندسه را در ید خود دارد ، چه در عمل چه در نظر و چه در تخیل کسی نیست جز مهندس .

913...0445

مهندس، یک آچار فرانسه در زمان و مکان است.

915...5663

مهندس يعني ساختن پلي از انتهاي بن بست كوچه ي رفاه تا بيكران.

913..6215

فارغ از مدرک تحصیلی اگر پلی ساخته اید برای عبور از افکار منفی شما یک مهندس هستید...... روز مهندس مبارک����

938...5020

مهندس قشنگم من بي تو خار و لنگم. من مي دونم مي دوني. يا اينكه تو مي توني. تكنولوژي مال تو. هديه به هم نوع تو. اگر چه تو مي سازي. يا گاهي هم مي سوزي از روروك تا عصا. يا ماشين و يا ديتا. بي خوابي و تلاشت يا كمي خوراكت. هديه اي به داداشت. من مي تونم بگم كه خدا پشت و پناهت

912...5534

مهندس يعني نيروي كارآمد

913...4768

مهندس عزیز اندیشه ات توانا نامت پرآوازه و روزت مبارک مهندس مهران صادقی محمدی

913...3660

برای مهندسین بن بستی وجود ندارد آنان یا راهی خواهند یافت یا راهی خواهند ساخت...

937...1564

مهندس یعنی ایمان به ودیعه گذاشته شدن خلاقیت در وجود انسان.

913...4570

سوختن براي ساختن

913...0320

کار علم,دانستن صرف است و کار مهندس عملی کردن آن دانسته ها

937...3891

مهندس یعنی حرکت به جلو و سازندگی نهایت ایرانی اباد

915...0631

دستهایی که میسازندمقدس ترند از لب هایی که دعا میخوانند

939...2904

مهندس با دانش ،خلاقیت وریسک پذیری چهان را تغییر می دهد

918...6930

قدرت باد، عظمت آب، شکوه خاک و روشنی آتش، گستره در یک انسان = مهندس

913...5279

مسئولیت پذیری

913...9058

دانشمندان آنچراكه هـست كشف ميكنندو مهندسان آنچرا كه نيست خلق ميكنند

912...8326

یعنی « مهد هندسه»»روزش مبارک

915...1366

از خود فراتر

913...1935

فارغ از مدرك تحصيلي اگرپلي ساختيد براي عبور از افكار منفي شمايك مهندس هـستيد

912...8326

میم مدیریت ه هنر نون نوآوری وابتکار دال دانایی ودانش سین سعی وتلاش وپشتکار

915...3584

اینم جمله من (مهندس فقط مهندس وکیلی!)

913...2493

دستانی که میسازندمقدس ترندازلبهایی که دعامیکنند

913...7168

هنر دیدن کورسویی خموش اندرون دل و افکار بشر نام آن هست امید نام آن هست نوید ایده ای کز پس ذهنم به تجلی برسد بهر ایجادِ شکوه و عظمت کائنات او را خدا میخوانند در زمین نام من این است: مهندس!!! اینچُنینش، تو به خاطر بسپار.

912...5268

سلام. برای مهندس بن بستی وجود ندارد، یا راهی خواهد یافت یا راهی خواهد ساخت.

913...4766

من ظاهرا مهندس آینده ام ولی... یک شاعر شکسته دل اصفهانی ام..��

918...5974

مهندس فردی است که توانایی بهبود و توسعه جوامع بشری را دارد.

913...1237

من مهندس گشته ام راه دلت پیدا کنم.. ورنه با یک شعل ساده هم میشود خورد و نمرد��

918...5974

دل من را مهندس میشدی کاش.. تو با این انحنای طاق ابرو��

918...5974

مهندس یعنی: قدرت روبه رو شدن با مشکلات خلاقیت و ایده مدیریت درست

913...6086

قصه به هرکه می برم فایده ای نمی کند مشکل درد عشق را حل نکند مهندسی��

918...5974

تجربه گذشته ها همراه علم

913...0174

گالیله گفته :بنای هستی بر مبنای هندسه است.

913...3891

برای مهندسین بن بستی وجود ندارد. آنان یا راهی خواهند یافت٬ یا راهی خواهند ساخت!

913...3891

شکوفایی تمدن بشر، برآیند ایده های مهندسین تلاشگر است. مهندسان بی شک آفرینندگان دنیای مدرن و تکنولوژی امروزهستند.

915...5115

دست های که میسازند مقد سترنداز لب های که دعا می خوانند

913...3891

هندسه هر شغل را پیدا کردن میشود مهندس روز مهندس به تمامی مهندسان گروه تبریک میگویم

915...2354

دست هایی که زحمت میکشند مقدس تر از لبهایی هستند گه دعا میکنند روز مهندس مبارک

912...2502

زیباترین،مطمئن ترین،باسوادترین، باتجربه ترین، جوانترین، قویترین، باحوصله ترین، پرکارترین،مهربانترین، منظمترین، قانع ترین مهندس کیست؟ مهندس!! مهندس زندگیت رو یاد کن و صلوات به روح همه پدران از دست رفته.

911...7843

مهندس یعنی پی بردن به نظم و نظام خلقت

914...2311

الفبای مدیریت

913...6268

مهندسان خللایق این دنیایند

914...3448

برای مهندسان هیچ بن بستی وجود ندارد

914...6241

برای مهندسین هیچ بن بستی وجود ندارد

914...6241

آینده ی دنیا در دست سیاستمداران نیست بلکه در دست مهندسان است!

939...7283

دست هایی که میسازند مقدسترند از لب هایی که دعا میخوانند

913...7005

دست هایی که میسازند ... مقدس ترند از لب هایی که دعا میخوانند!

918...6559

سلام م یعنی محبت ه یعنی هنر ن یعنی نامی د یعنی دلدار س یعنی سخاوت پس هر مهندس با این ابعاد روزش مبارک

913...9560

سلام م یعنی محبت ه یعنی هنر د یعنی دلدار س یعنی سخاوت پس هر مهندس با این ابعاد روزش مبارک

913...9560

مهندس یعنی استرس، آینده نگری وامید به آینده خوبتر برای همه

913...4556

شکوفایی تمدن بشر، برآیند ایده های مهندسین تلاشگر است.

913...4190

 

پيام روز مهندس شماره تلفن
مهندس اغازی که پایان ندارد... 913…7481
مهندسین هر موفقیتی که کسب می کنند از آن لذت می برند ولی به آن راضی نمی شوند! 915…7283
مهندس خسته نباشی روزت مبارک 912…1339
روز مهندس را به تمام آن هایی که مهندسی را درک کردند، پلی ساختند از انتهای بن بست کوچه ی رفاه تا نهایت رفاه و آرامش به تمام آن هایی که روزهای خود را به سختی گذراندند تا دیگران روز هایی پر از آرامش داشته باشند و به تمام کسانی که لذت علم مهندسی علم خدا در طبیعت را فهمیدند نه آنان که تنها به نامش خوانده شدند تبریک می گوییم 913…6992
روز مهندس بر همه آنانکه مهندس وجود خویشند، مبارک باد 913…8266
سازنده تفکر مثبت، یعنی مهندس 915…9518
ساختن منزل داخل بهشت فقط به دستان پور توان مهندسان انجام میشود 917…2071
اشتباهات مهندسی در ایران بخاطر استعداد پایین مهندسان ایرانی نیست بلکه از فراموشی "اخلاق مهندسی" است. روز مهندس بهترین فرصت برای احیای اخلاق مهندسی، مبارک! 913…1132
برای مهندسین بن بستی وجود ندارد آنان یا راهی خواهند یافت ویا راهی خواهند ساخت 913…3887
دانشمندان آنچه را که هست کشف می‌کنند و مهندسان آنچه را که نیست خلق می‌کنند… ۵ اسفند ماه روز مهندس مبارک. === "اگرطرف خیلی صمیمی بود" روز مهندس بر شما بهترین و مناسبترین جانشین پت و مت مبارک!:-D 918…2977
مهندس اگر پارتی کلفتی داشته باشد مهندس میشود وگرنه اگر نخبه هم باشد باید خوشحال به به حداقل حقوق کارگری باشد ���� 917…3908
برای مهند سین بن بستی وجود 913…3887
مهندس چرا بنزین تموم شد 913…9235
دانشمندان آنچه را که هست کشف می کنند و مهندسان آنچه را که نیست خلق می کنند 913…3887
من مهندس گشته ام، راه دلت پیدا کنم... 935…1860
مهندسی ٬ یادگار امروز است برای آسایش فردا 913…6247
مهندس م:مهارت ه:همت ن:نظارت د:دقت س:ساخت و ساز 938…2606
او تفکرش هوشمندانه ، نگاهش تیزبین ، کارش پر تلاش ، تصمیمش قاطعانه و هدفمند در زندگی است . 912…6591
تفاوت بارز مهندسین با بقیه در این است که آنها در اول کار از شما امضا می گیرند که هیچ مسئولیتی ندارند ولی مهندسین به شما امضا می دهند که همه مسئولیت ها را می پذیرند. 913…2916
نبوغ و مهارت در ارتقا دانش و فن آوری 912…7039
این که یک روز ((مهندس))برود در پی شعر سر و سِریست ک با موی پریشان دارد من از آن روز که در بند توام فهمیدم زندگی درد قشنگیست که جریان دارد (نمیدونم شعر از کیه.اما خوشم اومد براتون فرستادم)� 913…2240
مهندس ٬ همیار امروز و فردا 913…6247
سلام مهندس یعنی ایستادگی در برابر بیکاری وحقوق کم و مقاومت اقتصادی. 917…4580
مهندس کسی است که پلان ذهنش هندسی است 918…3766
مهندسم مهندسی قدیم ...حالا که همه مهندسن 913…5982
ساعت 9:45شده)): به یاده شبکه کیش این جمله که میگه مهندسین یا راهی خواهند یافت یا راهی خواهند ساخت برا خارجیاس مدل ایرانیش میشه مهندسین یا کاری خواهند یافت یا میرن اسنپ کار میکنن 917…0790
مهندس نمونه کوچکی از بزرگ و تنها مهندس هستی 915…0176
برای مهندسین بن بستی وجود ندارد،انان یاراهی خواهند یافت ..یا راهی خواهند ساخت 913…4766
با عرض سلام مهندس روشنايي بخش واحدهاي توليدي 919…4526
تقدیم به تمام کسانی که مهندسی را درک کردند. به تمام کسانی که پلی ساختند از انتهای بن بست کوچه ی رفاه تا بیکران. به تمام کسانی که شبانه روز وقف کردند تا همگان شبانه روزی روشن داشته باشند. به تمام کسانی که لذتش را فهمیدند نه انانی که تنها به نامش خوانده شدند. برای مهندس بن بستی وجود ندارد.آنان یا راهی خواهند یافت و یا راهی خواهند ساخت. روز مهندس بر همه آنانکه مهندس وجود خویشند مبارک باد. درود بر شما.فرزان سبزواری. 913…8092
هزاران علم دارد گاو چرانی نه طیارست که تر تر برانی 913…6086
فارغ از هر مدرک تحصیلی، مهندس زاده ی هر ذهن خلاق و پویا ست 917…7681
مهندس یعنی: م=مدیریت ه=همت وپشتکار ن=نظم درکار د=دقت عمل س=سربلندی باتشکر زمانی 913…6135
فارغ از مدرک تحصیلی اگر پلی ساخته اید برای عبور از افکار منفی شما یک مهندس هستین 919…7235
مهندس یعنی نظم دهنده پدیده های عالم . 912…5531
سلام مهندسی بیش از اینکه علم باشد، مجموعه ای از مبانی اخلاقیست که جان ، مال و اعتماد جامعه را امانت داراست . روز مهندس را به پرچمداران اخلاق، مبارک 913…4106
سلام چطوری مهندس شیخی � 913…2327
ین روزها مهندسی نیاز به رشته های جدید دارد… مثلاً و مهندسی ساختن حال خوب و تعمیر آدم های افسرده، ساختن یک قلب بی خط و خش، یا مهندسی ساختن یک منحنی روی لب، و حتی ساختن ذهنی بی عیب و نقص برای بیماران ناتوان ذهنی، مهندسی تعمیر نفس تنگی های مادربزرگ… تعمیر آدم های ریاکار، یا حتی تعمیر حال این روزهای ایران عزیز!!! و مهندسی تعمیر هزاران عیب و ایرادی که ما آدم ها داریم روزتان مبارک 912…5106
خوشبختی زندگی یک مهندس در پوشیدن لباس یک انسان عادی با داشتن یک مغز مقدس و عاقل است. 913…3944
فارغ از مدرک تحصیلی اگر پلی ساخته اید برای عبور از افکار منفی شما یک مهندس هستید 912…4150
سلام انجام امور بروشهای علمی شناخته شده درسطح جهان 915…5872
تغیردر تولید افزایش راندمان محصول 913…2203
مهندس٬ یاور امروز ٬ همراه بافردا 913…6247
دانشمندان آ نچه را که هست کشف میکنند و مهندسان آ نچه را که نیست خلق میکنند ....مهندس روزت مبارک 914…8950
دست هایی که می سازند مقدس ترند از لب هایی که دعا می خوانند . 912…8981
مهندس شاعری هستم که شعرم روحساب است تمام بیت بیت شعر قلبم رو عذاب است 912…2079
مهندس واقعی کسیکه ، امروز با خدا گام بر می دارد و برای فردا به او اعتماد می کند. 912…7164
جهادگر 916…2618
فارغ از مدرک تحصیلی اگر پلی ساخته اید برای عبور از افکار منفی شما یک مهندس هستید .روز مهندس برشما مبارک 913...6283
جهانه بی مهندس یعنی صدای بی عمل 912...9821
کارگر درس خوانده 913...9246
برای مهندس بن بستی وجود ندارد یا راهی خواهد یافت یا راهی خواهد ساخت 913...6089
مهندس=سازنده بی مزد 937...8438
مهندس فرشته کاشف و خلق کننده بهترین و زیباترینها 913...1915
سلام فارغ از مدرک تحصیلی اگر پلی ساخته اید برای عبور از افکار منفی شما یک مهندس هستید. روز مهندس مبارک 915...3661
«م» من «ه» همه «ن» نیازمندیهای «د» دنیا را خواهم «س» ساخت 938...7270
مهندس هنوز نااميدى در سرشت تو نيست پايدار ومانا باشيد روزتان مبارك 917...8211
برای یک مهندس هیچ راهی بسته نیست، یا راهی پیدا می کند و اگر نشد راهی جدید می سازد! 914...3026
مهندس ؛ هندسه گویا ؛ 913...6130
مهندس امروزت مبارک 917...9213
مهنس يعني خالق و سازنده ي ايده هاي نو 913...3850
"راز یک زندگی زیبا در این است که امروز با نام خدا گام برداری و برای فردا به او اعتماد کنی " مهندس عزیزروزت مبارک 919...6658
مهندس سنگ بنای آسایش وامنیت زندگی انسانی 913...3178
مهندس در این کشور مظلوم است 935...2580
کاردان 913...7858
مهندس چرا سویا تموم شد, گرون شد گرون شد. 913...8542
مهندس یا راهی می یابد یا راهی میسازد. 913...6483
مهندس ها بیکارن 912...3800

Contact Us

Phone Central Offic

+98  - 31 - 34401393
 +98  - 31 - 34401105

Direct contact

0913 - 102 - 6235