Select your language

نرم افزار دام سبک مدیران تحليلگر سپاهان

چرا ثبت نمره دهي در دام سبك مهم است:
يكي از روش¬هاي افزايش بازده توليدمثل گوسفند و بز، مشخص بودن نمره وضعيت بدن دام قبل از آبستني است، زيرا اگر حيوان خيلي لاغر يا بيش از اندازه چاق باشد، دچار يك سري مشكلات مي¬شود. در واقع چاقي بيش از حد سبب سخت¬زايي و لاغري موجب مشكلاتي مانند آبستن نشدن، كاهش توليد شير و مستعد بودن در برابر انواع بيماري¬ها مي¬شود. براي رفع اين مشكلات با داشتن امتياز نمره بدني گله با برنامه ريزي مناسب تغذيه¬اي، وزن گله را كنترل نمود. نمره مناسب براي زمان توليدمثل در نژادهاي بي دنبه 3 الي 5/3 است اما در نژادهاي دنبه دار نمره 5/2 همان عملكرد نمره 3 الي 5/3 در نژادهاي بي دنبه را دارد چرا كه هدف در اين نژادها تامين هورمون لپتين براي فعاليت¬هاي توليدمثلي است.
با توجه به توضیحات فوق و اهمیت تعیین نمره بدنی گله، كارشناسان و متخصصين توصیه مي¬كنند هر ماه يك بار، نمره بدنی میشها و قوچها را تعیین کنید تا از وضعیت متابولیک گله آگاه بود. در گله¬های بزرگ، به جای تمام گله می¬توان بسته به بزرگی گله، در 5 الی 20 درصد از دامها به طور کاملاً تصادفی (به این معنی که حتماً از نقاط مختلف گله، دا مها انتخاب شوند) نمره را تعیین کرد، اين تعداد دام در واقع نماینده وضعیت متابولیک کل گله است و بدین ترتیب اگر گله ضعیف است، تقویت و اگر چاق است، ساعات چرا یا سطح تغذیه محدود شود.

 

آيدي تلگرام : @ModiranCo

اينستاگرام : @modiran_34401105

شماره تماس دفتر : 031-34401105-34401393

 

Contact Us

Phone Central Offic

+98  - 31 - 34401393
 +98  - 31 - 34401105

Direct contact

0913 - 102 - 6235