Select your language

نرم افزار انتقال اطلاعات


نرم افزار انتقال اطلاعات دامها با هدف سهولت و جامعيت در انتقال اطلاعات بين مشترياني كه از نرم افزارهاي مديران استفاده مي كنند تهيه گرديد.
اين نرم افزار علاوه بر انتقال اطلاعات ، مشخصات دامها ، تاريخ ورود به گله و نام فروشنده را قيد و همچنين مشخصات مادر را بصورت مجازي ثبت مي نمايد.
از خصوصيت ديگر اين نرم افزار كنترل كامل وجود دامها و انتقال كامل پرونده آنها به گيرنده اطلاعات مي باشد.
اين نرم افزار در ارتقاء بعدي بصورت اتوماتيك به سيستم اضافه خواهد شد

 

شماره تماس : 031-34401105

                          34401393

 

اينستاگرام : @modiran_34401105

تلگرام : @ModiranCo

Contact Us

Phone Central Offic

+98  - 31 - 34401393
 +98  - 31 - 34401105

Direct contact

0913 - 102 - 6235