Select your language

اولين نرم افزار پرواربندي در ايران

اولين نرم افزار پرواربندي در ايران 
نرم افزار پرواربندي مديران

در مزارع پروار گاو ، بهینه سازی عملکرد فنی و اقتصادی برای دستیابی به سودآوری ضروری است ،
چه در مزارع گاوداری ، چه به صورت انتهایی و چه در مزارع پروار.
کاربرد عملی این هدف نیاز به یک رویکرد 4 مرحله ای دارد:
در نظر گرفتن نتایج نهایی مورد نظر
، تجزیه و تحلیل وضعیت فعلی
، برنامه رژیم غذایی سفارشی و
اعتبار نهایی راه حل های اجرا شده.

چه در مزارع دورافتاده و چه در مزارع پرواربندی ، کشاورزان باید برای تعیین اهداف تولید خود
، نوع محصول مورد نیاز بازارهای هدف خود را در نظر بگیرند:
بافندگی
، گوساله های کمتر از 12 ماه
، گوساله های جوان 14 تا 16 ماه. ..
دانش قبلی از اهداف تجاری امکان تعیین اهداف مربوط به وزن ، میانگین افزایش روزانه (ADG)
، پوشش چربی ، رنگ گوشت و غیره را فراهم می آورد و این به آنها در تصمیم گیری در مورد نوع رژیم ها کمک می کند
(رژیم غذایی خشک ، نیمه رژیم غذایی خشک ، رژیم مرطوب) ، سطح رژیم های مورد نیاز و مناسب ترین برنامه تغذیه برای اعمال.

دستیابی به این اهداف نیاز به یک مرور کلی و درک کامل از سیستم های کشاورزی فعلی مورد استفاده دارد.
در این مرحله ، انجام یک حسابرسی عملی از مزرعه به شناسایی مناطقی برای بهبود از منظر فنی و اقتصادی کمک خواهد کرد.
علاوه بر این ، تغییرات عملکردی مجاز توسط ابزارهای مدیریتی معمولاً در فارو به کار گرفته می شود تا مزارع را به اتمام برسانند
و آموزه های داده های بازار (قیمت خرید گوساله ها ، قیمت فروش گاو نرهای جوان ، هزینه برنامه تغذیه و غیره) برای تعیین حاشیه سود امکان پذیر خواهد بود. .شركت مديران تحليلگر سپاهان 

تلگرام مديران : @ModiranCo

اينستاگرام : @modiran_34401105

شماره تماس : 031-34401105-34401393

 

Contact Us

Phone Central Offic

+98  - 31 - 34401393
 +98  - 31 - 34401105

Direct contact

0913 - 102 - 6235