Select your language

لنگش در گله

 

لنگش در گله های گاو شیری از مهمترین عوامل زیان رسان اقتصادی است که از نظر آسایش گاو نیز دارای اهمیت خاصی است. سندرم لامینیت مهمترین عامل جراحات بافت شاخی سم است که موجب لنگش در گاو می شود. عوامل زمینه ساز لامینیت عباتند از: بیماریهای عمومی، تغذیه، مدیریت، زایمان، سن، ژنتیک، ترکیب بدنی، رفتار، فصل و  رشد كه در این بین نقش تغذیه  )ترکیب جیره و مدیریت خوراك و خوراكدهی(  و مدیریت جایگاه از نظر فراهم سازی شرایط آسایش و راحتی گاو، از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. لامینیت در گاو به اشکال حاد، تحت حاد، مزمن و تحت بالینی می تواند بروز کند. در صنعت مدرن پرورش گاو شیری، لامینیت تحت بالینی نسبت به بقیه اشکال آن، از اهمیت بیشتری برخوردار است. شناخت درست این بیماری یا سندرم و به کارگیری موازین پیشگیرانه به کاهش لنگش در گله و در نتیجه کاهش زیان های اقتصادی آن، کمک شایانی خواهد کرد.

لامینیت تحت حاد، یک واقعه کوتاه مدت است که در آن دام مبتلا ظاهرا بهبود می یابد. این شکل از  بیماری به گونه ای است که دوره کوتاهی دارد و موجب ناراحتی خفیفی مثل پابه پا کردن در دام می شود. تغییرات بسیار ظریفی در راه رفتن دام روی میدهد، به طوری که گویی دام با وسواس پاهای خود را بر روی زمین قرار می دهد. از آنجا که وزن گذاری روی تمام اندام ها یکسان است، تشخیص لنگش شاید مشکل باشد  یکی از فرم های لامینیت تحت حاد، پای باد کرده  است که در آن پوست بالای نوار تاجی و اطراف انگشتان ضمیمه، متورم و صورتی رنگ میشود . پای باد کرده مهمترین نشانه وجود اشکال در مدیریت تغذیه در زمان پس از  زایمان است. شکل دیگر بیماری که ممکن است با لنگش خفیف همراه باشد شکاف سم است كه به فاصله کوتاهی بعد از یک حمله بیماری، شناسایی میشود. بدین صورت که چند هفته پس از حمله اولیه، شیاری در دیواره سم و موازی با محل اتصال پوست به بافت شاخی از زیر نوار تاجی نمایان میشود. عمق شیار مؤید شدت عارضه است.

از نظر سبب شناسی رابطه ای بین لامینیت تحت حاد و تغییر ناگهانی و شدید و کوتاه مدت جیره وجود دارد. آزاد شدن مواد وازواکتیو باعث اتساع عروق و افزایش فشار داخل سم میشود و در نتیجه ایجاد اختلال و ناراحتی می کند. با توجه به اینکه عوامل مولد اختلالات پاتوفیزیولوژیک لامینیت تحت حاد، چند هفته قبل از بروز نشانی ها وجود داشته اند و بیماری وقوعی گذرا دارد، نیازی به درمان احساس نمیشود، اما ثبت آن جهت طراحی برنامه های پیشگیرانه، ضروری به نظر میرسد.

 

نرم افزار سُم چيني مديران

هدف طراحي نرم افزار سُم چيني:

  • ثبت عمليات ويزيت و سم چيني دامها

اين نرم افزار امكان ثبت اطلاعات عمليات سم چيني براساس پروتكل ها و بيماري هاي بروز لنگش( عفوني و غير عفوني) را به كاربر مي دهد.

 

عمليات مربوط به ويزيت و درمان

ثبت مشخصات دام ( بدن ،‌بهاربند ،‌دوره شيردهي ،‌روزهاي شيردهي و ....)

.  ثبت تاريخ ارجاع به سم چيني

. محاسبه وضعيت آبستني ، تاريخ آخرين تلقيح ، تعداد تلقيح ، شير آخر ،تاريخ زايش ،فاصله زايش ، تاريخ تخمين خشكي، تاريخ تخمين زايش و ...

 

عمليات مربوط به سم چيني

ثبت پروتكل سم چيني، نواحی ،تخته گذاری، ژل و بانداژ، زخم و خونریزی و ...

 
شركت مديران تحليلگر سپاهان 
توليد كننده نرم افزار هاي تخصصي حوزه دامپروري و كشاورزي 

تلگرام : @Modiran8 ، @ModiranCo
اينستاگرام : @modiran_34401105
شماره تماس دفتر : 031-34401105 - 34401393
واتساپ : 09332987214

 

Contact Us

Phone Central Offic

+98  - 31 - 34401393
 +98  - 31 - 34401105

Direct contact

0913 - 102 - 6235