Select your language

اطلاعيه نرم افزار پرواربندي


اطلاعیه جدید شرکت مدیران

برای بررسی و تحلیل های مدیریتی به پرواربندی گزارش های جدید اضافه شد
*ليست قيمت تمام شده دام هاي فروش رفته
*سود دام هاي فروش رفته
*ليست قيمت تمام شده دام هاي تلف شده
*زيان تلفات.

 

 

شركت مديران تحليلگر سپاهان 
توليد كننده نرم افزار هاي تخصصي حوزه دامپروري و كشاورزي 

تلگرام : @Modiran8 ، @ModiranCo
اينستاگرام : @modiran_34401105
شماره تماس دفتر : 031-34401105 - 34401393
واتساپ : 09332987214

Contact Us

Phone Central Offic

+98  - 31 - 34401393
 +98  - 31 - 34401105

Direct contact

0913 - 102 - 6235