Select your language

سند مالكيت

 

 

 

 

 

 

 

 

️سازمان ثبت از طریق لینک بالا امکان بررسی اصالت اسناد مالکیت را هم برای همگان فراهم کرد
http://estate.ssaa.ir/
✅اطلاعاتی که بصورت رایگان از این طریق می توانید راجع به اسناد مالکیت ارائه شده به شما کسب کنید عبارت است از:
مساحت ملک
نوع ملک (خانه یا مغازه یا...)
وضعیت خاص (طلق بودن یانبودن(
نوع کاربری ملک

بازداشت دارد یا ندارد
رهن دارد یا ندارد
نام مالک
نام خانوادگی مالک
شناسه / شماره ملی مالک
شماره چاپی سند

 

شركت مديران تحليلگر سپاهان 
توليد كننده نرم افزار های تخصصی حوزه دامپروری و كشاورزی

تلگرام : @Modiran8 ، @ModiranCo
اينستاگرام : @modiran_34401105
شماره تماس دفتر : 031-34401105 - 34401393
واتساپ : 09332987214

 

Contact Us

Phone Central Offic

+98  - 31 - 34401393
 +98  - 31 - 34401105

Direct contact

0913 - 102 - 6235