شبیه ساز گاوداری چیست و چگونه کار می کند

می دانیم كه سود به معناي تفاضل بين درآمد و هزينه است ، اما براي بدست آوردن حداکثر سود بايد هزينه ها را كاهش داد

و يا درآمد ها را بالا برد ، و در به عبارت ساده تر ، بايد بهره وری را بالا برد.

 

در يك گله گاو شيري ، فرض کنیم می خواهیم سود را بالا ببریم

  • به طبع اولین هدف شیر خواهد بود كه بصورت روزانه توليد مي گردد و در اين ميان تغذیه عامل تاثیر گذار در آن است .
  • كافي است با هزينه خوراك بازي كنيم و سود را تغير دهيم
  • دومین هدف تولید مثل است ، كه بصورت دوره ايي به عمل مي كند و مشتقات زيادي از جمله كادر توليد مثلي
  • (پزشك ، تلقيح كار ، فحل ياب ) و ژنتيك و ديگر مسائل را در بر مي گيرد . كه به طبع بازي كردن با اين عوامل نيازمند
  • قدرت بالاي مديريت و تجربه است

ما مي توانيم پس از يك دوره مثلا يك ماهه ، نتايج حاصل از تغير روي هر دو هدف فوق را در نرم افزار "قيمت تمام شده مديران" 

مشاهده كنيم