زبان خود را انتخاب کنید

نرم افزار مدیریت دام سبك( نرم افزار مدیریت گله گوسفند و بز)

نرم افزار دام سبك مدیران به طور ويژه براي بز و گوسفند تهيه شده و اين امكان را فراهم نموده، كليه عمليات ثبتي از جمله سيدرگذاري، تلقيح، زايش و ديگر عمليات براي بز و گوسفند را ثبت و به راحتي گله را كنترل و مديريت نمود. علاوه ­براين، ثبت اطلاعات شجره اي و اصلاح ن‍ژادي و ترسيم نمودار شير براي دام هاي سبك از جمله قابليت هاي اين نرم افزار است.

خرید آسان و آنلاین نرم افزارها از فروشگاه آسان دام

خرید نرم افزار مديريت گوسفند و بز ( دام سبك ) مديران – نامحدود

خرید نرم افزار مديريت گوسفند و بز ( دام سبك ) مديران -نسخه سبك ( 200 راس )

خرید نرم افزار مديريت گوسفند و بز ( دام سبك ) مديران -نسخه متوسط ( 400راس )

 

به طور كلي نرم افزار شامل دو بخش عمليات و مديريت مي­باشد كه هر كدام از دو گروه مورد نياز را مي توان انتخاب نمود.

 نرم افزار دام سبك مدیران

 

 • مديريت

اين بخش شامل بخش­هاي براي كنترل عمليات، تعريف بهاربند،‌ اصلاح بهاربند، تعريف پارامترهاي مورد نياز براي ثبت اطلاعات، تعريف كاربر و مشخص كردن سطح دسترس كاربرها و در واقع كليه عمليات مديريتي برنامه در اين قسمت قرار دارد.

 • عمليات

 • مشخصات اصلي:

 معرفي دام جديد:

آيكون دام جديد كه در قسمت مشخصات واقع در مشخصات دامها و عمليات قرار دارد اين امكان را فراهم مي­كند كه مشخصات فردي و شناسنامه­اي دامي كه وارد گله شده و يا در گله متولد شده ثبت شود.

 نرم افزار دام سبك مدیران

 

تغيير وضعيت دام:

در صورتي كه به هر دليل دام قرار است از گله حذف شود و يا حذف شده نياز است اطلاعات آن در نرم افزار مدیریت دام سبک تغيير كند جهت ثبت اين عمليات دو راه وجود دارد

 نرم افزار دام سبك مدیران

 نرم افزار مدیریت گوسفند و بز

 • شجره:

در بخش شجره امكان جستجوي فرزند، والدين حقيقي و والدين ناتني وجود دارد همچنين امكان محاسبه خلوص خوني، مشاهده شجره درختي و محاسبه همخوني با يك اسپرم مشخص وجود دارد.

نرم افزار مدیریت گوسفند و بز

 

 • پزشكي و توليدمثل:

درمان و توليدمثل:

اگر دكتر براي دامي تشخيص بيماري داده است و يا دام براي بازديد توليدمثلي آمده است، نياز است در اين قسمت اطلاعات آن ثبت شود.

 نرم افزار مدیریت گوسفند و بز

داروي بدون ويزيت:

در صورتي كه داروي مصرفي بدون ويزيت دكتر استفاده مي شود اطلاعات دارويي را بايد در اين قسمت ثبت نمود.

 نرم افزار مدیریت گوسفند

 

فحلي بدون تلقيح:

در صورتي كه دام فحل شده اما به هر دليلي دام اجازه تلقيح و يا جفت گيري ندارد اطلاعات فحلي در اين قسمت ثبت مي­شود.

 نرم افزار مدیریت بز

سيدرگذاري:

در صورتي كه در دامداري از عمليات سيدرگذاري استفاده مي­شود امكان ثبت اين عمليات در قسمت سيدرگذاري وجود دارد.

نرم افزار مدیریت بز مدیران

 

تلقيح:

در اين بخش از نرم افزار مدیریت دام سبک امكان ثبت، اصلاح، حذف آخرين تلقيح و همچنين تغيير تلقيح منجر به آبستني وجود دارد.

 نرم افزار دام سبک مدیران

 

خشكي:

در صورتي كه دام بيش از يك شكم زايش كرده باشد براي ثبت زايش­هاي بعد لازم است ابتدا دام خشك شود، همچنين در موارد ديگر كه مدير مزرعه صلاح را بر خشك كردن دام ميداند لازم است اطلاعات مربوط به خشكي دام در اين قسمت ثبت شود.

آيتم خشكي شامل موارد: ثبت خشكي، اصلاح خشكي و حذف خشكي در صورتي كه هنوز تغيير شكم نداده مي­باشد. در صورتي كه پايان خشكي مشخص نيست و مقدار آن در قسمت ثبت را خالي گذاشتين امكان تاريخ ثبت پايان خشكي به طور جداگانه وجود دارد.

 نرم افزار گوسفند و بز

زايش:

در صورتي كه دام زايمان داشته باشد اطلاعات آن در بخش زايش ثبت مي­شود. در صورتي كه زايمان سقط نباشد لازم است اطلاعات فرزند متولد شده را هم ثبت نمود. اين نرم افزار بعد از ثبت زايش جهت ثبت اطلاعات فرزند به طور اتوماتيك صفحه اي جهت ثبت اطلاعات بره يا بزغاله باز مي كند.

 نرم افزار گوسفند و بزمدیران

واكسن:

امكان ثبت واكسن هاي استفاده شده براي دام هاي گله نيز در اين نرم افزار وجود دارد.

 نرم افزار مدیریت گوسفند و بز مدیران

 

 

 • ديگر عمليات در نرم افزار دام سبک : 

اندازه گيري:

هر گونه اندازه­ گيري از جمله وزن­كشي، دماي بدن، طول بدن، دور سينه و ارتفاع از جدوگاه براي همه دام ها قابل ثبت مي­باشد.

نرم افزار مدیریت گوسفند و بز

كارتيه:

در صورتي كه هر كدام از كارتيه­ هاي دام دچار مشكل شده باشد با مشخص كردن كارتيه آسيب ديده و ثبت توضيحات بيشتر اطلاعات و سوابق بيماري سيستم پستاني امكان پذير مي شود.

 نرم افزار مدیریت دام

 

وقايع يكبار:

اسكور:

در صورتي كه اسكور بدني و حركتي درگله برايتان اهميت دارد و ثبت سوابق آن برايتان مهم است مي­توانيد اطلاعات اسكور را در قسمت ديگر عمليات پيدا و براساس نوع اسكور بدني يا حركتي اطلاعات را ثبت نمائيد.

 وقایع یکبار، اسکور

 

اسپرم پيشنهادي:

در صورتي كه در گله از تلقيح مصنوعي استفاده مي­شود و انتخاب اسپرم براساس اصول كارشناسي و وضعيت دام انتخاب مي­شود در قسمت پيشنهاد اسپرم شماره اسپرم­هاي كه كارشناس مربوطه پيشنهاده نموده را مي­توان ثبت نمود.

 اسپرم پیشنهادی

 

سم چيني:

دام­هاي با شرايط پرورش صنعتي نياز به سم چيني دارند. در برنامه دام سبك مديران امكان ثبت اطلات سم چيني در قسمت ديگر عمليات فراهم شده است.

 سم چینی دام سبک

 

 • شير:

ركورد يك دام:

ثبت ركورد شير مي­تواند نقش كاربردي در اصلاح مديريت گله داشته باشد لذا ثبت آن در بهتر شدن مديريت گله مهم است. در صورتي كه تمايل به ثبت ركورد شير به صورت انفرادي داريد مي­توانيد در بخش ركورد يك دام ركورد شير دام را ثبت نمائيد.

رکورد شیر دام سبک

 

ركورد جمعي دامها:

اگر تعداد دام­ها زياد و يا پارامترهاي ديگر به غير از مقدار، چربي و پروتئين شير را اندازه گرفتين مي­توانيد در قسمت ركورد جمعي اطلاعات را ثبت نمائيد. هنگامي كه وارد صفحه مورد نظر مي­شويد با استفاده از راهنما، ركوردها و ديگر پارامترها كه به صورت اكسل در رايانه هست را وارد برنامه مديران كرد و ثبت نمائيد.

استاندارد كردن شير:

نرم افزار مديران اولين نرم افزار، با قابليت ترسيم نمودار شير براي دام مي باشد. با استفاده از اين قابليت مي توان روند روزانه توليد شير را در دام مشاهده و در بهبود وضعيت گله قدم برداشت. نكته مهم در محاسبه شير، داشتن فاصله هاي ركورد منظم و تعداد ركورد ثبت شده است. در صورتي كه فاصله ركوردها استاندارد و داراي حداقل تعداد ركورد قابل قبول باشد بعد از محاسبه در قسمت محاسبه استاندارد شير، شير روزانه استاندارد براي دام مشخص خواهد شد. همچنين با استفاده از كنترل استاندارد شير مي توان براساس شكم محاسبه مجدد كرده و  به طور كلي اطلاعات مربوط به شير در هر شكم را به صورت جزئي تر بررسي كرد.

 دام سبک

 

 • عمليات جمعي:

اين بخش كه در قسمت بالاي صفحه در بخش مشخصات دام و عمليات قرار دارد در مواقعي كه تعداد زيادي دام يك نوع ثبت عمليات دارند مي تواند با كاهش صرف زمان براي مسئول آمار به عنوان كاربردي ترين بخش باشد. در واقع با وارد شدن به بخش عمليات جمعي سه شيت وجود دارد كه در شيت اول كه انتخاب دام هست دام هاي مورد نظر را ليست كرده اما شيت بعدي كه عمليات سريع است در مواقعي كه دام هاي ليست شده براي عمليات واكسن، حذف دام، عمليات سيدر و عمليات جفت گيري طبيعي كاملا مشابهي دارند استفاده مي شود اما در قسمت عمليات جمعي تمام آيكن هاي ثبتي و لازم براي دام ها را مشاهده مي كنيد و مي تواند براي دام ها عمليات مورد نظر را انتخاب و براي هر دام عمليات را تاييد نمود.

 عملیات جمعی

 

 • پرونده:

پرونده كامل:

هر نوع عملياتي كه براي دام ها ثبت شده در پرنده آنها درج مي شود و با مراجعه به بخش پرونده كامل امكان مشاهده عمليات ثبت شده به تفكيك عمليات و يا براساس اطلاعات ثبتي وجود دارد.

 پرونده کامل دام-کوسفند یا بز

خلاصه پرونده:

در اين بخش خلاصه اي از آخرين ثبت ها و وضعيت دام و همچنين مشخصات فردي دام قابل مشاهده است

 خلاصه پرونده دام سبک

 • تعريف علائم:

 • جايجايي دامها:

همانطور كه در بخش اول توضيح داده شد در بخش مديريت امكان تعريف بهاربند و همچنين توضيحات بيشتر از جمله ظرفيت بهاربند امكان پذير است اما در صورت اضافه كردن دام به بهاربند در بخش جابجايي دام ها كه در بخش عمليات واقع است مي توانيد دام ها را وارد بهاربند و يا از بهاربند خارج نمائيد. علاوه ­بر اين گردش دام در بهاربندها و دلايل جابجايي آنها قابل مشاهده است

است.  جابجایی دامها در بهاربند

 

 • تركيب گله:

این بخش برای محاسبه و مرور ترکیب گله روزانه است. براي ثبت ترکیب گله روزانه آيكون ترکیب گله امروز را انتخاب كرده تا صفحه ای باز شود که بعد از زدن تاریخ و محاسبه، تمام پارامترهای مورد نیاز پر شده و تركيب گله روز ثبت مي­شود.

 ترکیب گله دام سبک

 

 • آخرين وضعيت دام هاي ماده:

همانطور كه از اسم اين بخش مشخص است آخرين وقايع ثبت شده براي دام هاي ماده در گله را نشان ميدهد. از قابليت هاي اين بخش تفكيك كردن دام ها براساس موجوديت،‌ وضعيت آبستني، نوع دام و وضعيت تلقيح است.

 • بانك و انبار اسپرم:

هنگام انتخاب آیکن لیست اسپرم­ها صفحه­ای باز می­شود که لیست همه اسپرم­های موجود در بانک اسپرم باز می­شود. با باز شدن لیست اسپرم­ها امکان جستجوی اسپرم براساس نام اسپرم، کد اسپرم، شماره ثبت داخلی و خارجی وجود دارد علاوه بر این امکان اصلاح، اضافه کردن و حذف اسپرم به صورت دستی وجود دارد. اگر قصد اضافه کردن اسپرم از کامپیوتر خود به بانک اسپرم برنامه مدیران را دارید با کلیک بر روی اطلاعات جدید صفحه­ای باز  و این امکان برای شما فراهم می­ گردد. اگر تصمیم به ورود اسپرم جدید به انبار شرکت خود را دارید پس از وارد کردن اسپرم به لیست اسپرم­ها همانطور که در شکل زیر می­بینید ابتدا تیک فقط اسپرم­های موجود را برداشته و پس از جستجوی اسپرم مورد نظر، ورود به انبار را می­زنید تا فرم ثبت اطلاعات ورودی باز و اسپرم در انبار اسپرم ثبت شود. اگر به هر دلیلی تصمیم به خروج اسپرم موجود را دارید پس از زدن روی آیکن خروج از انبار، امکان خروج اسپرم مورد نظر از انبار برای شما فراهم می­شود.

 بانك و انبار اسپرم

 • انبار دارو:

برای ورود  به انبار ابتدا لازم است دارو تعریف شده باشد بدین منظور بعد از وارد شدن به بخش انبار دارو، در صورت نبود داروی مورد نظر ابتدا باید آن را وارد نمود بنابراین آیکن داروی جدید را انتخاب کرده و اطلاعات دارو را وارد نمائید. پس از وارد کردن داروی جدید در صورت موجود بودن در شرکت، باید دارو در انبار با جزئیات موجودی ثبت شود. بدین منظور یک بار بر روی داروی مورد نظر کلیک کرده سپس آیکون ورود انبار را بزنید و اطلاعات را ثبت نمائيد.

 انبار دارو درنرم افزار دام سبک مدیران