زبان خود را انتخاب کنید

گزارش قیمت تمام شده بز

 

با كليك بر روي تصاوير، گزارش را در سايز بزرگ مشاهده نماييد.

گزارش قیمت تمام شده بزخلاصه گزارش اطلاعات دامهای غیر مولد(دارائیهای جاری)


گزارش خلاصه صورت سیستم قیمت تمام شده دامداری
خلاصه گزارش اطلاعات دامهای غیر مولد(دارائیهای جاری)

 
گزارش خلاصه صورت سیستم قیمت تمام شده دامداری