زبان خود را انتخاب کنید

نرم افزار قيمت تمام شده

 

نرم افزار قيمت تمام شده مديران تنها نرم افزار قيمت تمام شده محصولات دامي مي باشد كه كاملا با استاندار 26 كشاورزي منطبق بوده و با سرعت بالا مي تواند علاوه بر محاسبه بهاي تمام شده نقاط ضعف و مشكلات گله را به صورت دقيق نمايش دهد.همچنين محاسبه دارايي توليد، استهلاك، مواد( كار - مواد - سربار) و دهها آيتم ديگر را به صورت اتوماتيك انجام مي دهد.

 

نرم افزار قيمت تمام شده

مطالب مرتبط :

 

خرید آسان و آنلاین نرم افزارها از فروشگاه آسان دام

 

خرید قیمت تمام شده دام سبک به همراه استقرار اوليه 

خرید بهاي تمام شده به همراه استقرار اوليه گاو شيري

 

نرم افزار قيمت تمام شده مديران عملکرد بخش تولید را به ریال تبدیل و بار ریالی عملکرد یک دامداری را طی یك دوره مشخص با اعداد و ارقام بیان مي كند. در حقيقت نرم افزار بهاي تمام شده اين امكان را براي كاربران فراهم آورده تا با محاسبه بهاي كليه محصولات دامداري با توجه به عمليات ثبت شده در بخش توليد و صورت هزينه هاي انجام شده طي دوره، به تصمیم گیری های مدیریتی كمك نمايد.

روند راه اندازي و استفاده از سيستم با استقرار دامها با قيمت اوليه شروع مي شود. لازم به ذكر است عمليات استقرار تنها يك بار صورت مي گيرد و پس از آن كاربر در هر بازه زماني دلخواه (مثلا يك ماهه، فصلي و 6ماهه و يا سالانه) هزينه هاي دوره را محاسبه مي نمايد.

 بخش هاي اين سيستم به ترتيب زيراست:

 • عمليات
 • پشتيباني و بازيابي اطلاعات:

جهت محاسبه دوره مالي جديد لازم است عمليات ثبت شده در برنامه مديران به نرم افزار بهای تمام شده دام منتقل شود. بدين منظور لازم است پشتيباني برنامه دامپرورري را در قسمت پشتيباني و بازيابي برنامه قيمت تمام شده دامداری بازيابي نمود. در اين بخش علاوه بر اين امكان پشتيبان گيري و بازيابي از برنامه بهای تمام شده مدیران و تركيب گله نيز وجود دارد.

 نرم افزار قيمت تمام شده مدیران

 

 • دوره ها:

در اين بخش دوره هاي محاسبه قيمت تمام شده تعريف مي شود. دوره مي تواند به صورت هفتگي، ماهانه و يا سالانه تعريف شود. تاريخ شروع هر دوره به صورت ثابت يك روز بعد از پايان دوره قبلي خواهد بود. نكته مهم در اين بخش عدم امكان حذف دوره بعد از قطعي كردن است.

 نرم افزار قيمت تمام شده مدیران

 

 • تركيب گله:

در بخش تركيب گله با استفاده از اطلاعات مديران در دوره مشخص، وضعيت دام ها برآورد مي شود. در واقع تركيب گله در نرم افزار قيمت تمام شده محصولات دامی جهت محاسبه دام روزهاي دوره است و خروجي لازم براي محاسبات را در اختيار كاربر قرار مي دهد. بدين منظور بعد از انتخاب آيكون محاسبه، تركيب گله محاسبه مي شود. در صورت خطا و عدم تطابق دام در قيمت تمام شده و برنامه مديريت گاوداری ، دام مشخص و امكان بررسي پرونده دام تطابق نيافته قابل رويت مي باشد. همچنين راه حل براي حل مشكل را هم پيشنهاد كرده، تا كاربر با سرعت بيشتري در صدد برطرف كردن مشكل برآيد. علاوه براين امكان خروجي از تركيب گله به صورت اكسل نيز وجود دارد.

 نرم افزاربهای تمام شده دام

 

 • ورودي و خروجي مقادير:

در اين بخش لازم است كاربر قيمت دام هاي حذفي، دام هاي خريداري شده و يا انتقالي، ارزش منصفانه، هزينه هاي مواد، دستمز و سربار گروه هاي دامي در دوره و همچنين تناژ شير را ثبت نمايد. علاوه بر ثبت اطلاعات قيمت در برنامه امكان وارد كردن اطلاعات به صورت اكسل نيز وجود دارد.

در صورت تسهيم هزينه هاي دوره براي مواد، دستمز و سربار گروه هاي دامي براساس دامروز، با انتخاب آيكون تسهيم هزينه هاي دوره، امكان تسهيم هزينه ها بر دو پايه جمع كل هزينه هاي دوره و يا به تفكيك هزينه ها در دوره بر اساس دامروز وجود دارد. بعد از انتخاب آيكون محاسبه، هزينه هاي دستمز، مواد و سربار براي هر كدام از گروه هاي دامي محاسبه مي شود.

بعد از انتصاب هزينه ها با استفاده از آيكون مشاهده مقادير عوامل، امكان مشاهده هزينه هاي هر دام وجود دارد.

 نرم افزاربهای تمام شده دامداری

 

 • محاسبه قيمت تمام شده:

اين قسمت جهت انتقال اطلاعات دوره و سپس محاسبه قيمت تمام شده قرار دارد.  هنگام انتقال اطلاعات دوره، خطاهاي پيش بيني شده در سيستم كنترل شده و در صورت اشكال پيغام در صفحه نمايش داده مي شود.

 

 نرم افزاربهای تمام شده گاوداری

 

 • كنترل اطلاعات يك دام:

بخش كنترل اطلاعات يك دام همانطور كه از نام آن نيز مشخص است، صرفا امكان بررسي و كنترل وضعيت يك دام در سه بخش مديريت دامپروري، تركيب گله و قيمت تمام شده را فراهم مي كند.

 نرم افزارقیمت تمام شده گاوداری

 

 • نتايج و گزارش ها
 • بررسي تغييرات مديران:

در صورتي كه كاربر اطلاعاتي كه در دوره قبلي محاسبه شده را دستكاري كرده باشد در اين قسمت اطلاعات و تغييرات انجام شده در دوره قبل و دوره فعلي قابل مشاهده است.

 نرم افزارقیمت تمام شده گاوداری

 

 • اشكالات دوره:

در اين بخش ليست اشكالات تركيب گله و محاسبه شده در سيستم قابل مشاهده و بررسي است. در صورت وجود اشكال بر روي رديف مربوطه دابل كليك كرده تا كليه اطلاعات مربوط به دام نمايش داده شود.

 نرم افزارقیمت تمام شده

 

 • دامروزهاي دوره:

در اين بخش امكان بررسي دامروزها براي تك تك دام ها، گروه هاي دامي و خلاصه دامروزهاي دوره، هزينه كار، ‌مواد و سربار وجود دارد. جهت بررسي دامروز يك دام مشخص، امكان فيلتر كردن براساس سريال دام وجود دارد.در صورت فيلتر كردن براساس سريال كليه گروه هاي دامي كه در آن بوده و مدت زمان موجود در آن گروه و هزينه هاي يك روز در آن گروه دامي قابل مشاهده است، علاوه براين امكان فيلتر كردن براساس گروه دامي نيز وجود دارد.

در قسمت خلاصه دامروزهاي دوره تعداد دامروزهاي گروه دامي و كليه هزينه هاي دوره براي گروه هاي دامي قابل مشاهد است. همچنين امكان چاپ كردن اطلاعات خلاصه دامروزهاي دوره و جزئيات دامروزهاي دوره وجود دارد.

 دام روز -نرم افزارقیمت تمام شده گاوداری

 

 • مقادير فرم ها:

تمامي كنترل هاي لازم محاسبات در اين بخش قابل مشاهده است. اين قسمت شامل:

 • فرم 30 كه در واقع به عنوان روكش اصلي سيستم محسوب مي شود و كليه آيتم هاي مربوط به محاسبات قيمت تمام شده در آن قابل مشاهده است.
 • در فرم 31 كليه هزينه هاي مربوط به دام هاي مولد قابل مشاهده است
 • فرم 32 هزينه هاي مربوط به دام غير مولد را نمايش مي دهد.
 • بخش سند به عنوان مهمترين بخش اين قسمت جهت كنترل اطلاعات و اطمينال از بالانس بودن محاسبات قيمت تمام شده مي باشد. در صورت عدم بالانس سند با دو بار كليك بر روي بخش اختلاف سند امكان مشاهده موردي كه باعث اخلاف شده وجود دارد.

نكته: در صورتي كه اختلاف كم در اين بخش ها وجود داشت به دليل روند كردن اعداد است و مشكلي نيست و قابل چشم پوشي است.

در صورتي كه تمايل داريد بدانيد عدد هر كدام از موادي كه در بخش فرم ها هست از كدام بخش آمده با كليك بر روي آن، صفحه اي باز شده و دام هاي كه در اين بخش هستند با اطلاعات بيشتر قابل مشاهده و بررسي هستند. با انتخاب هر دام وارد كاردكس دوره دام ها شده و امكان مشاهده جزئيات بيشتر امكان پذير مي باشد.

 بهای تمام شده گاوداری

 

 • كاردكس دوره دام ها:

در اين بخش از نرم افزار كليه موارد محاسباتي براي تك تك دام ها قابل دسترس و مشاهده است. همچنين صورت وضعيت در دوره هاي قبل را مي توانيد اين بخش مشاهده كرد.البته سيستم به صورت پيش فرض صورت وضعيت را براي دوره آخر قرار داده است. علاوه براين امكان جستجو و فيلتر كردن تا 6 مرحله براي مشاهده صورت وضعيت و ارزش دام ها وجود دارد.

 کاردکس دوره دام-بهای تمام شده گاوداری

 

 • كاردكس كلي دام ها:

كليه موارد محاسباتي براي تك تك دام ها در دوره هاي مختلف در اين بخش قابل مشاهده و بررسي است. در صورتي كه نياز داريد جستجوي سريع بر روي دام ها داشته باشيد در قسمت فيلتر اين امكان براي شما فراهم است.

 

 کاردکس کلی دام

 

 

 • خالص ارزش اقتصادي خلق شده:

خالص ارزش اقتصادي خلق شده در واقع جهت بررسي شرايط اوج يا افول دامداري در طي هر دوره مي باشد. بدين جهت براي هر دوره (اين امكان وجود دارد كه براي چند دوره را هم با هم حساب كنيد)‌ خالص ارزش اقتصادي محاسبه مي شود و امكان مقايسه شرايط نسبت به دوره محاسبه شده قبلي وجود دارد.

 نرم افزار قیمت تمام شده دام شیری

 

 

 • ابزارهاي كمكي
 • مديريت كاربران:

در صورتي كه نياز به اضافه كردن كاربر داريد اين امكان در قسمت مديريت كاربران نرم افزار وجود دارد. در اين قسمت امكان اضافه كردن، اصلاح كردن و يا حذف كاربر وجود دارد.

 نرم افزار قیمت تمام شده دام شیری

 

 

 • تسهيم هزينه ها:

محاسبه تسهيم هزينه ها به عنوان ابزار كمكي به كاربر براي تسهيم هزينه ها كمك مي كند. در اين بخش امكان محاسبه هزينه ها براساس مواد مصرفي، كار و سربار وجود دارد. در صورت تغيير هر كدام از موارد هزينه اي براي گروه هاي دامي را داشته باشيند اين امكان وجود دارد. نكته قابل ذكر اين است كه در اين بخش هزينه ها براساس دامروز محاسبه نمي شود.

 -تسهیم هزینه ها -نرم افزار قیمت تمام شده گاو شیری

 

برخي از مواردي كه  نرم افزار قيمت تمام شده بصورت خروجي و گزارش ارائه مي نمايد عبارت است از:

خلاصه گزارش اطلاعات دامهاي مولد (دارائيهاي ثابت)

موجودي اول دوره

مبلغ موجودي اول دوره

جنين اول دوره

مبلغ جنين اول دوره

دام خريداري شده طي دوره

مبلغ دام خريداري شده طي دوره

دام انتقالي از دارائيهاي در جريان

مبلغ دام انتقالي از دارائيهاي در جريان

هزينه مواد مصرفي

هزينه كار

هزينه سربار

هزينه استهلاك

هزينه عمومي شير

قيمت تمام شده شير

توقف برگشتي از شير

قيمت تمام شده گوساله

توقف برگشتي از گوساله

قيمت تمام شده جنين

سقط جنين

دام فروش رفته

مبلغ دام فروش رفته

دام تلف شده

مبلغ دام تلف شده     

دام فروش رفته نر

مبلغ دام فروش رفته نر

دام تلف شده نر

مبلغ دام تلف شده نر

موجودي اول دوره نر

مبلغ موجودي اول دوره نر

دام خريداري شده طي دوره

مبلغ دام خريداري شده طي دوره نر

مبلغ مرده زايي

بازده فوق العاده شير

بازده فوق العاده گوساله

تعداد جنين پايان دوره

هزينه اسپرم مصرفي

جنين پايان دوره

روز توقف شير

روز توقف گوساله

روز سقط جنين

روز مرده زايي

خلاصه گزارش اطلاعات دامهاي غيرمولد (دارائيهاي جاري)

مبلغ دامهاي تبديل شده به دام مولد

تعداد موجودي اول دوره ماده

مبلغ موجودي اول دوره ماده

موجودي اول دوره نر

مبلغ موجودي اول دوره نر

دام خريداري شده طي دوره ماده

مبلغ دام خريداري شده طي دوره ماده  

دام خريداري شده طي دوره نر

مبلغ دام خريداري شده طي دوره نر

دام متولد شده طي دوره ماده

مبلغ دام متولد شده طي دوره ماده

دام متولد شده طي دوره نر

مبلغ دام متولد شده طي دوره نر

روزهاي رشد غير مولد ماده روزهاي

رشد غير مولد نر

دام فروش رفته ماده

مبلغ دام فروش رفته ماده

مبلغ دام فروش رفته ماده

مبلغ دام فروش رفته نر

دام تلف شده ماده

مبلغ دام تلف شده ماده

دام تلف شده نر

مبلغ دام تلف شده نر

دامهاي تبديل شده به دام مولد

مبلغ دامهاي تبديل شده به دام مولد ماده

دام فروش رفته ماده زير 3 ماه

دام فروش رفته نر زير 3 ماه

دام فروش رفته ماده 3 تا 9 ماه

دام فروش رفته نر 3 تا 9 ماه

دام تلف شده 3 تا 9 ماه ماده

دام تلف شده 3 تا 9 ماه نر

دام تلف شده بالاي 9 ماه ماده

دام تلف شده بالاي 9 ماه نر

مبلغ دام فروش رفته ماده زير 3 ماه ماده

مبلغ دام فروش رفته 3 تا 9 ماه ماده

مبلغ دام فروش رفته زير 3 ماه نر

مبلغ دام فروش رفته 3 تا 9 ماه نر

مبلغ دام تلف شده 3 تا 9 ماه ماده

مبلغ دام تلف شده 3 تا 9 ماه نر

مبلغ دام تلف شده بالاي 9 ماه ماده

مبلغ دام تلف شده بالاي 9 ماه نر

هزينه مواد مصرفي غيرمولد ماده

هزينه کار غير مولد ماده

هزينه سربار غير مولد ماده

هزينه مواد غير مولد نر

هزينه کار غير مولد نر

هزينه سربار غير مولد نر

هزينه اسپرم مصرفي

جدول تعداد و ارزش دامها به تفکيک 

گروه در پايان

ارزش کل دام

جمع سن گروه

ارزش هر راس

سن

شيري

جمع گاوهاي شيري

گاونر

كل خشك

تليسه آبستن بالاي7ماه

جمع دامهاي مولد غيرشيري

جمع کل دامهاي مولد

تليسه غيرآبستن

تليسه زير90روز

تليسه آبستن زير7 ماه

تليسه 3تا9ماه

جمع دامهاي پرورشي ماده

نرزير90روز

نر3تا9ماه

جوانه نر

جمع دامهاي پرواري نر

جمع كل دامهاي غير مولد

خلاصه صورت سيستم قيمت تمام شده

کل تعداد دام روز

هزينه مواد مصرفي

هزينه كار مستقيم

هزينه سربار

هزينه استهلاك

دام مولد اول دوره

روز رشد دامها

دام روز گاو نر

کل روزهاي شيردهي

کل روزهاي خشکي

کل روزهاي توقف توليد

دامروز تليسه بالاي 7

ابتداي دوره

 

انتهاي دوره

كل قيمت تمام شده شير

ميزان توليد شير

بهاي يک کيلو شير

مواد شير

هزينه كار و سربار شير

توقف برگشتي از شير

توقف برگشتي از گوساله تليسه

توقف برگشتي از گوساله گاو

کل ارزش نوزاد

تعداد نوزاد متولد شده

ارزش دام فروش رفته

ارزش دام تلف شده

قيمت تمام شده رشد

دام مولد پايان دوره

دام غيرمولد پايان دوره

جنين پايان دوره

دام غيرمولد اول دوره

جنين اول دوره

دام خريداري طي دوره

سن بلوغ تليسه

مبلغ اسپرم براي شير

ارزش منصفانه دامهاي نر

ميانگين ارزش تليسه 23

سقط جنين تليسه

سقط جنين گاو

دام غيرمولد پايان دوره نر

مبلغ مرده زايي تليسه

بازده فوق العاده تليسه

بازده فوق العاده شير  

بازده فوق العاده گوساله گاو

هزينه عمومي شير

مبلغ مرده زايي گاو

صورت استهلاک دامهاي مولد 

ذخيره استهلاک دامها در اول دوره

اضافه مي شود_ استهلاک دامها طي دوره

کسرمي شود_استهلاک دامهاي فروش رفته

کسرمي شود _ استهلاک دامهاي تلف شده

مانده ذخيره استهلاک پايان دوره

گزارش ارزش دفتري و دامهاي مستهلاک شده در پايان دوره

ميانگين ارزش دفتري يک راس دام

پايين ترين ارزش دفتري دامهاي مولد

بالاترين ارزش دفتري دامهاي مولد

دامهاي مولد مستهلک شده _ تعداد

دامهاي مولد مستهلک شده _درصد به کل دامهاي مولد

صورت هزينه کار و سربار رده ها 

جمع کار و سربار

هزينه روزانه سربار

هزينه سربار رده

هزينه روزانه کار

هزينه کار رده

دام روز

نام رده   

گزارش سني دام ها 

ارزش پايان دوره

تعداد  دام

سن دام

صورت هزينه مواد مصرفي رده ها 

کل هزينه مواد مصرفي

مواد و اسپرم

كل هزينه اسپرم

نام رده

 

 اين سيستم در كنار نرم افزار مديريت گاوداري مديران بسيار كار آمدتر و كاربردي تر خواهد شد.