زبان خود را انتخاب کنید

سرور فرانگر در شرکت تعاونی وحدت اصفهان

 

شرکت تعاونی وحدت اصفهان  ضمن عقد قرارداد با شرکت دانش بنیان مدیران تحلیلگر سپاهان ، سرور فرانگر خود را راه اندازی خواهد نمود.

وظیفه این سرور ، مقایسه ۱۰۰ گاوداری عضو این تعاونی ، از طریق تحلیل اطلاعات آنها می باشد.

این سرور که قابلیت توسعه به محاسبات تخصصی نیز دارد با همکاری هلدینگ پارس ایجاد و پس از آن ، اتحادیه قزوین نیز استفاده از آن را شروع کرد.

امکانات فرانگر و مشخصات آن را می توانید از این لینک مشاهده فرمایید

 

سرور نرم افزار فرانگر در تعاونی وحدت اصفهان

سرور فرانگر در شرکت تعاونی وحدت اصفهان