زبان خود را انتخاب کنید

گردهمايي آشنايي با نرم افزار مديريت گاوداري

گردهمايي آشنايي با نرم افزار مديريت گاوداري شركت مديران با همكاري سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان كرمانشاه برگزار مي گردد:

 

 

جهت مشاهده كليه اخبار شركت مديران به سايت  modiran8.ir و m888.ir  مراجعه نماييد.