زبان خود را انتخاب کنید

نصب نرم افزار در دانشگاه صنعتي اصفهان

در تاريخ 1394/09/02 نرم افزار مديران در آزمايشگاه دانشكده كشاورزي دانشگاه صنعتي اصفهان نصب گرديد . اميدواريم بتواند مورد استفاده دانشجويان عزيز اين دانشگاه قرار گيرد .
از همه اساتيد و دوستاني كه تا اينجا بي وقفه كمك كردند متشكريم ، جناب دكتر خروش ، جناب دكتر قرباني ، جناب دكتر مهدوي ، جناب دكتر انصاري ، جناب مهندس خشويي و تشكر ويژه از خانم دكتر شريفي بخاطر پيگيري بي وقفه و ارزنده شان

 

نصب نرم افزار در دانشگاه صنعتي اصفهان

نصب نرم افزار در دانشگاه صنعتي اصفهان

جهت مشاهده كليه اخبار شركت مديران به سايت modirangroup.ir و  modiran8.ir و m888.ir  مراجعه نماييد.