زبان خود را انتخاب کنید

برگزاري مراسم قرعه كشي در غرفه مديران

برگزاري مراسم قرعه كشي شركت مديران در نمايشگاه بين المللي دام و طيور هر شب برگزار مي گردد

مراسم قرعه کشی در شب اول در غرفه روکت برگزار گردید

برگزيدگان قرعه كشي شب اول :  خانم مهندس ظاهری و اقای مهندس اکبریان

 

نمايشگاه دام و طيور

قرعه كشي نمايشگاه دام و طيور

 

در شب دوم قرعه کشی مسابقه در غرفه التا ژنتیک برگزار شد.

برگزيدگان قرعه كشي شب دوم :آقای اشرفی از تبریز و آقای سیچانی

 

قرعه كشي نمايشگاه دام و طيور

قرعه كشي نمايشگاه دام و طيور