زبان خود را انتخاب کنید

اهداء جوايز در شب سوم و چهارم نمايشگاه

گزارش خبري جوايزدر شب سوم و چهارم نمايشگاه دام و طيور اصفهان در غرفه مديران
1- اولين قرعه كشي در غرفه پيك تك (نماينده شيردوش ديري مستر ) برگزار گرديد و جناب مهندس كارواني برندگان را انتخاب كردند كه 6 جايزه را به شركت كنندگان اهداء كردند.


2- دومين قرعه كشي در غرفه شركت پرداك و با حمايت جناب مهندس يعقوبي و كرمي (بزداري صنعتي در كرمان ) برگزار گرديد كه برندگان آن عبارتند از :
دكتر صفاهاني  و  مهندس رحمتي

3- سومين قرعه كشي در غرفه آرين دام برگزار گرديد و جناب دكتر احمدي زحمت قرعه كشي را كشيدند  كه برندگان آن عبارتند از :
سركار خانم محمدي  و جناب آقاي صادق

4- آخرين قرعه كشي از طرف شركت مديران براي دوستاني كه بصورت اينترنتي ثبت نام كرده بودند انجام گرديد كه از جناب مهندس كمالي براي انجام قرعه كشي دعوت شد  ايشان دو عدد را روي كاغذ نوشتند و ما از روي ليست ثبتنام كنندگان اسامي اين دو نفر را بدست اورديم . برندگان اين قرعه كشي هم عبارتند از:
جناب مهندس محمدي  و  جناب مهندس كرباسي

اهداء جوايز شركت مديران

اهداء جوايز شركت مديران

اهداء جوايز شركت مديران

 

اهداء جوايز شركت مديران

 

قرعه كشي در شب آخر نمايشگاه ،
1- در غرفه آريا سپهر  جناب مهندس هاشمي 5 برنده را مشخص كردند و جناب مهندس يا حقي به عنوان ميهمان غرفه نفر ششم را تعيين نمودند
اسامي برندگان اين غرفه عبارتند از

مهندس اعلایی و حسین محمودیان و محمد برخورداری و مهدی گلنخ و دکتر منوچهر دهقانی و علي اشتهادي


2-  قرعه كشي دوستان در اينترنت را شركت رشد و طيور زواره متقبل شدند

در قرعه كشي اينترنتي كه در گروه نرم افزار مديران انجام شد هداياي رشد و طيور زواره به برندگان زير تعلق گرفت

محمد نادرزاده مدیر مالی   و زرین زنجانی( کارشناس  تعاونی رویان دام بینالو)

اين جوايز قبلا توسط خانم مهندس اختري به همكاران در شركت مديران تحويل شده بود

اهداء جوايز شركت مديران

اهداء جوايز شركت مديران

اهداء جوايز شركت مديران