جوايز شركت مديران در سال 96-مديران تحليلگر سپاهان

 اسامي برندگان شركت مديران كه در سه ماهه اول سال 96 از محصولات نرم افزاري مديران خريد كرده اند عبارتند از :

برندگان فلاش مموري 8 گيگ (ارديبهشت 96)

1396/02/21 دامپروري دام گستران کوير - يزد
1396/02/21 دامداري شاه علايي - زرين شهر اصفهان
1396/02/21 گاوداري ميلاد (قائم آل محمد) - اصفهان

 

برندگان فلاش مموري 8 گيگ (خرداد 96)

1396/03/06 سپاهان گلدشت - اصفهان
1396/03/06 شرکت کشاورزي و دامپروري کاوات روانسر - کرمانشاه
1396/03/06 گاوداري سجاد گلدشت

 

برندگان فلاش مموري 16 گيگ (فروردين 96)

1396/01/22 دامداري ضابطي - مشهد ارتقاء به نسخه 8 _ 200 راسي
1396/01/23 شرکت کشت و صنعت خرمدره - زنجان ترميم خرابي اطلاعات
1396/01/26 دامداري رحيمي جواد نرم افزار دامپروري نسخه سبک (200 رأسي)

 

برندگان فلاش مموري 16 گيگ (ارديبهشت96 )

1396/02/16 شرکت فجر اصفهان دوره آموزشي مديريت نرم افزار
1396/02/13 دامداري شيخان نرم افزار دامپروري نسخه سبک (200 رأسي)

1396/02/21 شرکت دامداري بازوي کشاورز نرم افزار محاسبه فواصل ترکيب گله

 

برندگان فلاش مموري 16 گيگ (خرداد96 )

1396/03/07 شرکت تعاوني دامداران جوياي نام شاهديه - يزد ارتقاء به نسخه 8 _ 200 راسي
1396/03/10 دامداري علي اکبريان انتقال اطلاعات
1396/03/28 شرکت كشت و صنعت فرخي روانسر انتقال اطلاعات

 

برندگان فلاش مموري32 گيگ (ارديبهشت96 )

1396/02/14 کشت و صنعت و دامپروري پگاه فارس دوره آموزشي مديريت نرم افزار
1396/02/16 فکا دوره آموزشي مديريت نرم افزار
1396/02/17 ميثاق سبز ايلام ارتقاء به نسخه 8 _ نامحدود و انتقال اطلاعات

 

برندگان فلاش مموري32 گيگ (خرداد 96 )

1396/03/10 دامداري گلدشت علينقيان - اصفهان مجموع نرم افزار (نرم افزارهاي گاوداري و سم چيني و
1396/03/29 دامداري حسينيان - شاهرود ارتقاء برنامه از 200 رأسي به 400 رأسي
1396/03/30 دامداري حاج حسن علي حاجيان ارتقاء به نسخه 8 _ نامحدود

 

برنده تبلت فروردين ماه 96

1396/01/24 دامداري يزداني نرم افزار دامپروري نسخه نامحدود نصب نرم افزارهاي جانبي

 

برنده تبلت ارديبهشت 96

1396/02/13 255 گاوداري نيسان کشت - اصفهان ارتقاء به نسخه 8 _ نامحدود و تعميرات

 

برنده تبلت خرداد ماه 96 خريد محصولات مديران

1396/04/01 399 دامداري موقوفات ملک واحد چناران نرم افزار قيمت تمام شده