زبان خود را انتخاب کنید

برگزاري سمينار يك روزه "مديريت و كنترل در گله گاو شيري در دانشگاه شهركرد"

 

در اين سمينار كه با حضور جمعي از اساتيد ، دانشجويان دوره دكترا ، و برخي گاوداري هاي تحت پوشش نرم افزار مديران برگزار گرديد ، ابتدا دكتر مهربان طي سنخناني بر اهميت موضوع تاكيد نموده و سپس  مهندس وكيلي در خصوص تعريف سود در گله هاي شيري و اينكه چگونه مي توان از طريق اطلاعات به مديريت كنترل پرداخت مطالبي را عنوان نمودند .
در ادامه نيز در مورد مباحث كارآفريني و نقش اطلاعات در آن و همچنين بهاي تمام شده و اهميت آن مطالبي عنوان شد

 مهندس غلامحسینی کارشناس اصلاح نژاد دام سبک  جهاد کشاورزی و دکتر مهربان عضو هیئت علمی علوم دامی دانشگاه شهرکرد ، طراح نرم افزار مدیران و کارشناسان شرکت مدیران آینده در کارگاه آموزشی نرم افزار مدیران به ارائه مطالب خود پرداختند.

 

همچنين به 7 نفر از كساني كه به سوالهاي مطرح شده جواب درست داده بودند ، جوايزي اهدا گرديد