زبان خود را انتخاب کنید

ليست برندگان سه ماهه دوم سال 1396

 

ليست برندگان سه ماهه دوم سال 1396در مورد "خريد از مديران" به شرح زير اعلام مي گردد.

 

از برندگان عزيز خواهشمنديم جهت دريافت جوايز خود ، با دفتر مركزي در اصفهان، تماس بگيرند.

 

ليست برندگان تبلت ( اين فصل به 4 شركت تقديم مي گردد)

شرکت  کشت و صنعت شاخص گلهر

دامداري موقوفات ملک واحد چناران

مجتمع شير و گوشت سپهان - تهران

دامداري كريمي

 

برندگان فلش تير ماه

گاوداري عليرضا سليمي - اصفهان

دامداري اميني

دامداري مهندسيه

 

برندگان فلش مرداد ماه

شرکت اصفهان کشت

دامداري اقاي شمس- خلجي

شرکت سپيد رود گيلان ( نويد مرغ گيلان)

 

 برندگاه فلش شهريور ماه

دامداري سانيان (هاشمي سابق) - اصفهان

دامداري فرهمند - اصفهان

دامداري علي دهقانيان- فارس