زبان خود را انتخاب کنید

برگزاری سمينار "شناسایی هزینه ها و افزایش سود با کنترل هزینه گاو شیری" در سالن اتحاديه دامداران

 

سمينار "شناسایی هزینه ها و افزایش سود با کنترل هزینه گاو شیری" در تاريخ 96/8/10در سالن اتحاديه دامداران برگزار گرديد


در اين سمينار ، ابتدا جناب مهندس ذوفغاري به تشريح فوايد اطلاعات و نقش آن در سود آوري پرداختند ، سپس جناب مهندس ذبيحي با اشاره به چالش هاي پيش رو و دسته بندي آن ها در گروه هاي مختلف ، اهميت مشاوران اقتصادي را متذكر گرديدند


در ادامه جناب مهندس اساسي ضمن بر شمردن هزينه ها از ديدگاه توليد با مثالي عملي نشان دادند كه چكونه ميتوان بهره وري را به سمت اجرايي شدن حركت داد
و پس از آن نيز جناب جعفري در خصوص اهميت حسابداري و محاسبه بهاي تمام شده و نحوه محاسبه آن مطالبي را ايراد نمودند


در پايان مهندس وكيلي ، در خصوص مديريت و  ابزارهاي لازم براي مدير ، ضمن توضيح ، نرم افزارهاي جديد اين شركت مانند سام ، فرانگر تحت وب و همچنين داشبورد مديريت را معرفي نمودند

 

شناسایی هزینه ها و افزایش سود با کنترل هزینه گاو شیری