زبان خود را انتخاب کنید

اسامی برندگان شش ماه دوم سال 1396

ليست برندگان شش ماهه دوم سال 1396در مورد "خريد از مديران" به شرح زير اعلام مي گردد.

 

از برندگان عزيز خواهشمنديم جهت دريافت جوايز خود ، با دفتر مركزي در اصفهان، تماس بگيرند.

 

ليست برندگان تبلت ( اين فصل به 2 شركت تقديم مي گردد)

شرکت زرین خوشه - اراک
دامداری دهکده شیر - قم

برندگان فلش مموری

مزارع نوین ایرانیان
مجتمع کشت و صنعت فردوس
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی تهران
دامداری نیکو شیر
دامداری داوری
دامداری مافی
دامداری حسن آباد نمونه
کشت و صنعت پوریای ولی
کشت و صنعت دامپروری پگاه سلماس
دامداری جم
دامداری حر - ایروانی
دامپروری و کشاورزی لبن
دامداری طاهری -نیشابور
دامداری قدرتی - مشهد
کشت و صنعت فرخی روانسر