زبان خود را انتخاب کنید

برگزاری نوزدهمین دوره کلاس آموزشی مدیریت نرم افزار مدیران در اصفهان

 

نوزدهمین دوره کلاس آموزشی مدیریت نرم افزار مدیران در اصفهان برگزار گردید

 این دوره در تاریخ 7  الی 11 مهر ماه 97 در سالن اتحادیه دامداران استان اصفهان برگزار گردید.

 

عكس دوره كلاس مديريت نرم افزارهاي مديران

 

عكس پايان دوره كلاس مديريت نرم افزارهاي مديران