زبان خود را انتخاب کنید

برگزاری نشست هم اندیشی بررسی جنبه های اقتصادی، اجتماعی پرورش گوسفند در موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

برگزاری نشست هم اندیشی بررسی جنبه های اقتصادی، اجتماعی پرورش گوسفند در موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

(حامي مالي سمينار:  شركت مديران )

 

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور: نشست هم اندیشی بررسی جنبه های اقتصادی، اجتماعی پرورش گوسفند با حضور دکتر بناءبازی معاون پژوهشی موسسه، دکتر میرزایی، دکتر پاپی، مهندس ناجی از بخش مدیریت پرورش موسسه و شماری از کارشناسان دامپروری، دامداران و بهره برداران از استان های کرمانشاه، سمنان، بوشهر، اصفهان، البرز، کردستان، یزد، آذربایجان شرقی ، سبزوار، قم، تهران، کرمان، تهران، مرکزی، خراسان شمالی با همکاری انجمن مدیریت دامپروری آریا کوچ روستاک و موسسه تحقیقات علوم دامی کشور در تاریخ 25 مهر ماه  جاری در سالن گفتگوی موسسه برگزار شد.

این نشست با هدف تعامل بین بهره بردار و متخصص در یک فضای صمیمی و برابر، آمار حاصل از مشاهدات کارشناسان مزرعه و تجربیات بهره برداران و مقایسه بین آنها و تعامل بین ارگان های دولتی، خدماتی و بهره بردار برگزار شد.

در این نشست ابتدا دکتر بناءبازی معاون پژوهشی موسسه ضمن سخنانی به معرفی بخش های تحقیقاتی و آزمایشگاه ها و امکانات و توانایی های موسسه در زمینه آزمایشگاه های موسسه به آزمایشگاه  زنبورعسل،  بیوتکنولوژی، تغذیه و آزمایشگاه فرآوری الیاف پرداخت و افزود: یکی از اولویت های موسسه کار روی دام سبک به ویژه گوسفند و بز است که در این زمینه  پروژه ارزشمندی در خصوص پلت کردن خوراک دام نیزانجام شده است.

ایشان در ادامه به امکان استقرار 11 شرکت دانش بنیان در موسسه اشاره کرد و افزود: شرکت های دانش بنیان داوطلب می توانند از امکانات آزمایشگاهی و فارم این موسسه نیز استفاده کنند.

معاون پژوهشی موسسه با اشاره به برگزاری موفقیت آمیز همایش جهانی روز بز طی سال گذشته در موسسه و پیامد های مثبت آن، به همکاری سازمان ایکاردا با موسسه، پرداخت و افزود: پروژه مشترک موسسه تحقیقات علوم دامی کشور و مرکز ایکاردا "اصلاح نژاد گوسفند سنجابی" نام دارد که در استان کرمانشاه آغاز شده و تمام فعالیت اجرایی این پروژه توسط دامداران انجام می شود و همکاران موسسه و مرکز ایکاردا در مورد آنالیز داده ها به آنها مشاوره های ژنتیکی و تولید مثلی ارایه می دهند.

ایشان در ادامه به همکاری مشترک موسسه با بخش خصوصی در زمینه دام سبک به سنتز نژاد بز شیری اشاره کرد و ویژگی های آن را برشمرد.

در ادامه جلسه دکتر فرهاد میرزایی در زمینه روند تغییرات جمعیتی گوسفند و بز و اهمیت تولیدات آن در ایران و جهان سخنانی بیان کرد سپس مهندس ناجی از بخش مدیریت پرورش موسسه، به چالش های موجود در پرورش گوسفند اشاره کرد.

در ادامه این نشست کارگاه های آموزشی مدیریت تغذیه، مدیریت جایگاه، مدیریت تولید مثل و مدیریت بهداشت و بیماری نیز برگزار شد و شرکت کنندگان به بحث و بررسی  و پرسش و پاسخ و بیان نقطه نظرات خود پرداختند.