زبان خود را انتخاب کنید

تحقیقات (پرداخت کمک هزینه تحقیقات توسط شرکت مدیران)

#تخقيقات_مديران

شركت مديران جهت اجراي كليه پروژه هاي دانشجويي در مقاطع فوق ليسانس و دكترا با موضوعات
1- تحليل اطلاعات گاو شيري
2- تحليل اطلاعات دام سبك
مرتبط باشد ، كمك هزينه پرداخت مي كند

 

جهت پيشنهاد و مشاركت با آيدي های  Modiran8@ و يا MVakili@ در تلگرام  در تماس باشيد.

آیدی کانال تلگرام مدیران : ModiranCo@