زبان خود را انتخاب کنید

توليد مثل (فحلي)

تولید مثل يكي از عوامل کلیدی در تعیین بازده پرورش گاوهای شیرده است و تشخيص به موقع فحلي يكي از مهمترین جنبه های مدیریتی در گله گاوهای شیرده می باشد. فحلی متعاقب تغييرات هورموني اتفاق مي افتد و به عنوان یک پدیده رفتاری محسوب می شود. و در صورتی­که زمان بروز فحلی بموقع تشخیص داده نشود و گاو بموقع تلقیح نگردد، دست کم به اندازه یک چرخه فحلی، فاصله گوساله زائی افزایش خواهد یافت. ثبت اطلاعات صحيح در مورد فحلي به تشخيص مشكلات توليدمثلي بسيار كمك مي كند و در مدیریت گاو ها از لحاظ اقتصادی بسیار حائز اهمیت می باشد.

 اكثر گاوها به صورت طبيعي اولين فحلي خود را طي 30 تا 50 روز پس از زايش نشان مي دهند. توليد كنندگاني كه نرخ گيرايي خوبي در گله خود دارند طي 65 تا 75 روز پس از زايش گاوهاي خود را تلقيح مي­كنند. نگاه كلي به آمارهاي ثبت شده از گاوداري هاي تحث پوشش شركت تعاوني وحدت استان اصفهان نشان داده دام هايي كه در بازه كمتر از 60 روز يا بيشتر از 110 روز پس از ز ايش تلقيح شده­اند، نرخ گيرايي كمتري در مقايسه با دام هاي كه در بازه زماني 60  تا 85 روز و 86 تا 110 روز پس از زايش اولين تلقيح خود را تجربه نموده­اند.

آيدي كانال تلگرام شركت مديران:ModiranCo@

جهت پيشنهاد و مشاركت با آيدي های  Modiran8@ و يا MVakili@ در تلگرام  در تماس باشيد

.