زبان خود را انتخاب کنید

پایان زمان رای گیری مسابقه عکاسی سال 97 شرکت مدیران

 

راي گيري مسابقه عكاسي سال 97 شركت مديران پايان يافت.
اسامي برندگان متعاقبا اعلام خواهد شد.
شركت مديران كمال تشكر را از شركت و حمايت صميمانه شما عزيزان دارد.