زبان خود را انتخاب کنید

مسابقه نوروزي سال 98

تبريكات نوروزي خود را به جامعه دامدار در غالب يك كليپ 10 ثانيه اي براي ما به آيدي تلگرام زير ارسال بفرمائيد و جايزه بگيريد.

فقط تا 13 اسفند فرصت داريد .

@MVakili , @Modiran8