زبان خود را انتخاب کنید

نمايشگاه دامپروري سال 98


هفدهمين نمايشگاه بين المللي صنعت دام، طيور و آبزيان
زمان : 27 تا 30 فروردين ماه 98
مكان : اصفهان-پل تاريخي شهرستان- محل برگزاري نمايشگاه هاي بين المللي استان اصفهان
ساعات بازديد: 16 تا 22
مديران منتظر ديدار شما در
غرفه 31 سالن نقش جهان مي باشد
@ModiranCo