زبان خود را انتخاب کنید

نرم افزار مدیریت آبزیان چیست و چه ویژگی هایی دارد؟

 

 

 

 

 

 پرورش آبزیان یکی از رایج ترین شیوه های تولید مواد غذایی دریایی تازه در جهان است. تمایل به آبزی پروری به عنوان کسب و کاری زود بازده در داخل کشور نیز بسیار زیاد است. با توجه به کمبود منابع آبی و همچنین کاهش تراکم آبزیان دریایی ، مدیریت سالن پرورش آبزیان به شیوه های نوین ضروری است. با استفاده از تکنولوژی های روز و نرم افزار مدیریت آبزیان می توان تجربه ای موفق را در زمینه آبزی پروری کسب کرد.

مزایای استفاده از نرم افزار مدیریت آبزیان

یا ساتفاده از این نرم افزار کاربردی شاهد بهبود کارایی، کاهش هزینه های تولید و افزایش سودآوری سالن پرورش ماهی و آبزیان دریایی خواهید بود برخی از ویژگی های نرم افزار عبارتند از:

مدیریت تغذیه آبزیان

نرم افزار مدیریت آبزیان با طراحی اختصاصی سطح مصرف با توجه به کلونی جمعیت ماهی ها، کار پرورش آبزیان را ساده کرده است. نظارت بر موجودی و هزینه های خوراک در این سیستم موجب سودآوری بیشتر و همچنین رشد مناسب ماهیان می شود. ویژگی های ردیابی و تجزیه و تحلیل جمعیت ماهی ها در تعیین برآورد زمان تخم ریزی و برداشت اثرگذار است.

ردیابی جمعیت آبزیان

با استفاده از این نرم افزار مدیریت آبزیان می توان گزارش های دقیق ماهانه از آمار جمعیت آبزیان را به دست آورد. شناسایی تراکم ماهی های برچسب خورده، روند پروسه اصلاح نژاد و هر گونه اطلاعات برای بالا بردن تراکم جمعیت و کیفیت آبزیان در این سیستم پیش بینی شده است.

محاسبه هزینه ها و میزان فروش

نرم افزار مدیریت آبزیان امکان بررسی و مشاهده جزئیات دقیق هزینه های پرورش ماهی، تهیه خوراک و خرید تجهیزات سالن نگهداری را فراهم کرده است. حتی می توانید به صورت روزانه نیز موجودی و میزان فروش را به صورت مکتوب مشاهده کنید. این سیستم مدیریتی قوی قادر است تجزیه تحلیل دقیق از فرایند تولید و فروش را نیز ارائه دهد. به این ترتیب تصمیم گیری برای حذف برخی گونه های کم سود و افزایش تراکم گونه های سودآور و پر مشتری ساده تر خواهد شد.

آيدي تلگرام: @ModiranCo

اينستاگرام : @modiran34401105

شماره دفتر : 0314401105-34401393