زبان خود را انتخاب کنید

كلاس يكروزه قيمت تمام شده مديران

كلاس يكروزه قيمت تمام شده مديران 

زمان برگزاري كلاس : پنجشنبه 98/3/23 ساعت 8 صبح

محل برگزاري كلاس : اصفهان - خيابان تالار - سالن اتحاديه دامداران اصفهان

لينك ثبت نام : https://forms.gle/dAcnhjAawCoDFy5R6

آيدي تلگرام : @ModiranCo

اينستاگرام : @modiran_34401105

شماره تماس دفتر : 031-34401105-34401393